Aktiemarknadssektorer ‒ Argentina

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster878.637T ARS0.17%0.56%81029
Kommunikationer298.161T ARS1.59%0.79%2.64K315
Konsumentvaror1005.978T ARS0.09%1.12%18.54K315
Icke hållbara konsumentprodukter1238.221T ARS0.32%0.69%15.019K828
Konsumentservice439.174T ARS0.00%0.08%3.991K515
Distributionstjänster14.994T ARS−0.06%15133
Elektronisk teknik5846.09T ARS0.17%−1.56%8.662K641
Energimineraler1103.212T ARS0.37%0.54%2.386K321
Finans2116.443T ARS0.29%0.22%5.143K859
Hälsotjänster370.62T ARS4.89%76512
Hälsoteknik2698.021T ARS0.21%1.82%46.902K333
Industriella tjänster65.215T ARS0.00%0.45%11.542K49
Diverse12
Icke-energimineraler413.577T ARS0.72%1.31%12.311K638
Processindustrier82.941T ARS1.33%1.21%1.143K724
Producenttillverkning454.037T ARS0.10%−0.31%424415
Detaljhandel2116.058T ARS0.11%0.71%70.404K527
Tekniska tjänster6186.599T ARS0.17%−0.57%33.725K464
Transporter205.299T ARS2.44%122414
Verktyg45.089T ARS1.01%0.14%78.349K320