Aktier som har nått sitt högsta någonsin — Brasiliansk aktiemarknaden

Aktier som växer konstant skiljer sig från de som når sina högsta nivåer någonsin, trots att de kan tyckas likna varandra. I det senare fallet råder fundamental data över den tekniska. Nyckelfaktorn ligger i tidsramen för deras prisdynamik. Var uppmärksam på företagens ekonomi såväl som frånvaron av kraftiga ökningar eller prisminskningar eftersom det kan hjälpa dig att avgöra huruvida verksamheten är ekonomiskt stabil.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Senaste
Änd %
Änd
Teknisk klassificering
Vol
Volym*Pris
Börsvärde
P/E-tal
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
anställda
Sektor
CPLE3COPEL ON N2
6.65BRL0.30%0.02BRL
Köp
780.5K5.19M19.631BBRL3.661.81BRL6.538KVerktyg
ENMT3ENERGISA MT ON
85.00BRL0.05%0.04BRL
Stark köp
70059.5K18.609BBRL16.415.18BRL3.3KVerktyg
RECV3PETRORECSA ON NM
28.36BRL3.13%0.86BRL
Stark köp
1.747M49.553M7.048BBRL11.332.44BRLEnergimineraler