Aktiemarknadsindustrier ‒ Brasilien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
3.723B0.00-2.44%18.253MKommersiella tjänster2
1864.686B0.01-3.14%47.884KElektronisk teknik6
27.186B3.98-0.63%4.983MProcessindustrier9
1008.072B0.060.14%64.195KTransporter5
174.567B-5.49%827Transporter2
6.485B0.001.08%1.131MVerktyg4
863.921B0.040.16%31.917KIcke hållbara konsumentprodukter5
635.164B0.02-10.45%364.870KDetaljhandel10
130.962B0.47-5.25%23.373KProducenttillverkning4
949.787B1.00-1.59%5.708MIcke hållbara konsumentprodukter3
2643.529B0.21%60.011KIcke hållbara konsumentprodukter3
1193.325B0.10%8.466KHälsoteknik3
12.415B8.950.89%2.836MProducenttillverkning4
2248.438B-1.84%106.967KKonsumentservice3
434.414M-4.78%1.574MDetaljhandel1
106.139B0.03-7.98%9.524KProcessindustrier3
160.422B-2.45%38Processindustrier1
286.177B2.43-5.94%52.055KProcessindustrier5
828.199M0.004.49%460.100KKommersiella tjänster1
129.038B-0.30%2Elektronisk teknik1
189.758B0.03-3.26%219.088KElektronisk teknik4
148.946B0.00-3.17%5.370KIcke-energimineraler2
55.116B0.00-0.37%3.951MProcessindustrier3
735.519B-1.70%173.273KTekniska tjänster3
936.424B0.00-0.96%3.558MDetaljhandel2
354.284B-7.50%370Detaljhandel2
822.773B0.000.84%183.926KDetaljhandel4
1568.297B1.420.39%838.637KVerktyg34
111.843B0.001.72%9.122MProducenttillverkning2
3.771B2.65-1.90%3.062MElektronisk teknik1
479.800M2.350.54%349.600KDistributionstjänster1
80.521B-2.96%406Detaljhandel1
560.274B0.16-0.57%692Konsumentvaror3
1.272B3.300.10%94.259KIndustriella tjänster6
2.279B-1.30%362.700KIndustriella tjänster1
2731.050B0.01-0.42%178.651KFinans12
566.078B0.01-0.53%18.908KFinans10
850.911B1.13%2.804KKommersiella tjänster2
39.268B0.001.23%2.731MDistributionstjänster1
1658.312B0.01-0.91%290.780KDetaljhandel4
650.422B0.39%2.445KIcke hållbara konsumentprodukter2
256.419B2.690.28%3.111MIcke hållbara konsumentprodukter5
217.787B0.00-2.79%36.949KIcke hållbara konsumentprodukter2
14.121M2.88%75.800KIcke-energimineraler1
51.526B7.011.59%4.261MVerktyg2
595.534M0.001.70%36.544KKonsumentvaror4
2069.539B-2.05%43.306KDetaljhandel2
3.321B3.570.00%1.500MKonsumentvaror8
128.374B0.232.01%21.511MHälsotjänster4
3332.163B0.01-1.11%119.329KIcke hållbara konsumentprodukter8
1042.796B0.00-2.50%535Producenttillverkning3
1.303B0.00-0.95%382.784KProducenttillverkning4
1623.312B0.00-1.74%2.726KTekniska tjänster9
1.909B4.98-0.27%1.092MFinans2
2810.612B0.000.14%2.700MEnergimineraler6
7280.262B0.01-0.91%447.625KDetaljhandel6
10697.548B0.00-1.81%505.685KTekniska tjänster13
2133.545B0.01-1.83%487.904KFinans13
522.741B0.00-0.06%9.829MFinans6
2.465B19.481.27%56.369KDiverse98
300.161B0.97-5.12%590.256KFinans2
5887.951B0.00-1.50%883.326KFinans18
812.949B0.010.05%428.616KKommunikationer6
2260.494B0.000.23%99.031KHälsotjänster3
28.315B6.00%424.599KTransporter2
5.134B2.310.68%110.093KDistributionstjänster4
3637.464B-0.48%13.466KHälsoteknik4
142.741B0.21-6.82%78.262KHälsotjänster6
181.665M0.000.00%600Producenttillverkning1
2.171B-1.09%1.090MDiverse2
2200.289B0.00-0.39%263.227KKommersiella tjänster15
3.218B0.000.81%725.600KProducenttillverkning1
5212.469B-5.75%690.409KKonsumentvaror5
142.975B0.00%540Konsumentservice2
3577.732B0.05-1.19%84.454KFinans5
213.192B-1.07%1.359KIndustriella tjänster1
978.486B0.05-3.58%42.531KEnergimineraler5
262.989B0.32-2.02%389.263KEnergimineraler3
163.570B1.27%16Industriella tjänster2
611.130B0.02-0.64%179.498KKonsumentservice12
5.829B1.43-2.06%1.273MKonsumentvaror2
827.958B0.020.25%44.180KIcke-energimineraler4
271.617B0.29-0.18%1.381MTransporter7
13380.550B0.00-1.16%484.251KTekniska tjänster12
1.176B2.47-1.58%21.400KHälsoteknik1
9388.990B0.240.51%35.870KHälsoteknik12
1.613B0.001.40%550.500KHälsoteknik1
2.771B5.37-0.87%89.510KIcke-energimineraler1
96.692B2.88%1Finans1
71.104B2.751.12%7.821MProcessindustrier2
1024.497B0.00-6.21%265.501KTransporter3
65.759B2.260.54%4.950MFinans27
551.319B-0.70%29.503KFinans3
480.996B0.00-1.36%518Konsumentvaror4
473.470B0.09-0.52%1.131MFinans18
1273.335B-0.02%13.360KKonsumentservice4
7448.982B-2.35%486.838KElektronisk teknik6
105.607B0.65-1.94%1.379MFinans3
872.056B0.01-0.37%346.608KDetaljhandel11
138.583B0.00-0.38%9.250KKommunikationer3
1364.781B0.741.03%11.649MIcke-energimineraler9
11731.086B-0.88%396.321KElektronisk teknik3
625.174M1.661.26%13.636KProcessindustrier4
457.023B-0.33%823Icke hållbara konsumentprodukter1
26.061M-3.14%24.800KKonsumentvaror1
993.023M0.002.31%152.900KTransporter1
483.123B0.09-14.38%9.970KProducenttillverkning6
48.074B1.390.17%2.685MVerktyg4
293.279B0.23-4.65%958.206KDistributionstjänster6
127.848B0.002.20%1.137MKommunikationer2
Ladda fler