Aktiemarknadsindustrier ‒ Brasilien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster75.864B BRL1.03%15.95KKommersiella tjänster3
Rymd & försvar3.448T BRL1.14%1.00%8.946KElektronisk teknik13
Jordbruksvaror / Fräsning227.408B BRL0.53%0.51%93.315KProcessindustrier10
Flygfrakt / kurirer1.236T BRL1.86%1.78%7.491KTransporter7
Flygbolag207.595B BRL3.37%30Transporter3
Alternativ kraftproduktion19.762B BRL7.59%−0.36%1.011MVerktyg2
Kläder / skodon812.783B BRL1.11%0.23%66.148KIcke hållbara konsumentprodukter12
Kläder / skodon detaljhandel828.868B BRL1.00%1.04%445.255KDetaljhandel8
Bildelar: OEM149.522B BRL0.37%3.18%22.164KProducenttillverkning5
Eftermarknad för bilar65.963B BRL0.51%60Konsumentvaror1
Drycker: med alkohol1.456T BRL1.71%0.68%3.726MIcke hållbara konsumentprodukter5
Drycker: alkoholfria2.82T BRL1.79%0.41%10.353KIcke hållbara konsumentprodukter5
Bioteknik1.98T BRL1.41%0.06%343Hälsoteknik10
Radio/TV194.858B BRL1.10%0.47%10Konsumentservice3
Byggprodukter234.381B BRL0.27%−0.53%77.028KProducenttillverkning5
Kabel- / satellit-TV1.409T BRL1.09%1.13%142Konsumentservice4
Kasinon / spel178.307B BRL−0.57%1Konsumentservice1
Katalog / specialdistribution279.63M BRL7.25%542KDetaljhandel1
Kemikalier: jordbruk366.289B BRL0.26%0.37%573Processindustrier7
Kemikalier: större diversifierad170.426B BRL1.27%−2.81%1Processindustrier1
Kemikalier: specialkemikalier1.024T BRL0.24%1.06%16.115KProcessindustrier11
Kommersiell tryckning / formulär83.034B BRL0.00%1.63%2.024KKommersiella tjänster2
Datortillbehör284.082B BRL1.01%22Elektronisk teknik1
Datorbehandling hårdvara1.068T BRL0.56%1.18%808Elektronisk teknik6
Konstruktionsmaterial497.84M BRL0.00%−1.49%196.7KIcke-energimineraler1
Containrar / förpackningar199.595B BRL0.11%−2.03%4.329KProcessindustrier5
Kontraktsborrning655.415B BRL3.11%1.434KIndustriella tjänster3
Dataprocesseringstjänster1.867T BRL0.37%−0.35%93.706KTekniska tjänster12
Varuhus689.202B BRL0.37%1.161MDetaljhandel6
Reaaffärer115.716B BRL1.50%1.05%2.018KDetaljhandel1
Apotekskedjor500.887B BRL2.07%−0.65%464.029KDetaljhandel3
Elektroniska hjälpmedel2.305T BRL1.34%−1.52%307.346KVerktyg41
Elektriska produkter809.663B BRL0.00%0.31%547.871KProducenttillverkning6
Elektroniska komponenter447.351B BRL−1.52%6Elektronisk teknik3
Elektronisk utrustning / instrument836.788B BRL0.34%4.057KElektronisk teknik5
Elektronisk produktionsutrustning75.085B BRL0.34%8.413KElektronisk teknik1
Elektronikdistributörer35.759B BRL0.00%0.01%98Distributionstjänster2
Butiker för elektronik / vitvaror77.899B BRL3.24%1.27%4.25MDetaljhandel3
Elektronik / vitvaror57.509B BRL1.52%−0.80%207Konsumentvaror3
Ingenjörsvetenskap och konstruktion27.323B BRL0.66%0.08%483.61KIndustriella tjänster8
Miljötjänster316.065B BRL−0.20%9Industriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing928.624B BRL0.79%1.73%264.355KFinans10
Finansiella konglomerat102.174B BRL0.03%0.39%67.941KFinans10
Finansiella förlagsbranschen / tjänster583.758B BRL0.65%1.25%5.685KKommersiella tjänster1
Livsmedel distributörer23.415B BRL0.48%0.34%3.518MDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker218.93B BRL0.05%1.71%1.361MDetaljhandel6
Livsmedel: större diversifierade402.955B BRL1.56%−0.52%860Icke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: kött / fisk / mejeri158.04B BRL5.59%−0.15%1.614MIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: specialiteter / godis1.058T BRL1.00%0.84%3.417KIcke hållbara konsumentprodukter7
Skogsprodukter114.399B BRL0.00%−4.44%625.027KIcke-energimineraler5
Gasdistributörer127.463B BRL2.48%−0.11%954.178KVerktyg3
Heminredning16.981B BRL0.00%−0.03%1.532KKonsumentvaror4
Hemförbättringskedjor2.129T BRL1.70%0.89%77Detaljhandel2
Hem byggnadsindustrin242.721B BRL0.01%−2.28%2.269KKonsumentvaror5
Sjukhus / vård administration431.921B BRL0.01%−0.90%5.027MHälsotjänster5
Hotell / resorts / kryssningslinjer656.896B BRL1.96%550Konsumentservice6
Hushåll / personlig vård3.283T BRL2.06%0.19%32.036KIcke hållbara konsumentprodukter9
Industriella konglomerat279.079B BRL3.97%−0.27%612Producenttillverkning3
Industrimaskiner2.47T BRL0.15%1.20%705Producenttillverkning15
Industriella specialiteter478.016B BRL0.21%1.995KProcessindustrier2
Informationsteknologitjänster4.496T BRL1.15%−1.18%49.41KTekniska tjänster21
Försäkringsmäklare / tjänster595.173B BRL0.01%1.65%0.998KFinans4
Integrerad olja5.949T BRL4.65%−0.44%429.327KEnergimineraler10
Internet detaljhandel8.729T BRL0.07%0.15%292.091KDetaljhandel10
Internetprogramvara / tjänster21.56T BRL0.02%1.74%84.85KTekniska tjänster21
Investmentbanker / mäklare3.587T BRL1.40%0.62%128.476KFinans18
Investmenthanterare1.5T BRL0.86%0.69%927.622KFinans9
Investmentbolag / aktiefond675.127M BRL6.93%−2.27%63.241KDiverse119
Livs- / sjukförsäkring196.559B BRL3.05%−0.21%4Finans3
Stora banker8.205T BRL1.43%1.19%193.212KFinans31
Stora telekommunikationer11.533B BRL0.02%0.00%44.06KKommunikationer6
Förvaltad hälsovård3.82T BRL0.73%1.04%3.847KHälsotjänster6
Sjöfart34.965B BRL0.20%521.554KTransporter2
Distributörer av medicinska produkter882.454B BRL0.02%3.71%951Distributionstjänster6
Medicinska specialistområden5.905T BRL0.56%0.64%15.229KHälsoteknik23
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster151.738B BRL0.86%2.41%166.403KHälsotjänster8
Metallfabrikation799.092M BRL1.46%0.78%457Producenttillverkning2
Diverse1.052B BRL7.95%6.231MDiverse2
Diverse kommersiella tjänster4.855T BRL0.39%1.10%50.664KKommersiella tjänster19
Övrig tillverkning36.614M BRL3.60%200Producenttillverkning1
Motorfordon5.922T BRL0.73%1.71%272.933KKonsumentvaror8
Filmer / underhållning856.712B BRL0.35%25.466KKonsumentservice5
Multilinjeförsäkring1.3T BRL1.60%0.64%136.074KFinans9
Rörledningar för olja och gas587.048B BRL1.49%−0.30%16Industriella tjänster3
Olje- och gasproduktion1.953T BRL0.53%1.07%9.878KEnergimineraler9
Raffinering/marknadsföring av olja836.801B BRL0.59%0.93%517Energimineraler4
Tjänster / utrustning för oljefält233.707B BRL0.82%−1.33%70Industriella tjänster3
Övriga konsumenttjänster1.57T BRL0.00%0.92%39.575KKonsumentservice16
Övriga konsumentspecialiteter6.347B BRL1.44%1.68%876.754KKonsumentvaror2
Övriga metaller / mineraler824.274B BRL4.22%3.06%4.576KIcke-energimineraler6
Övrig transport725.296B BRL0.12%0.99%364.346KTransporter9
Paketerad programvara22.95T BRL0.49%0.51%58.585KTekniska tjänster50
Personaltjänster47.264B BRL4.78%7Kommersiella tjänster2
Läkemedel: större15.573T BRL1.11%0.05%3.897KHälsoteknik25
Läkemedel: övriga144.137B BRL0.00%−1.14%2.488KHälsoteknik2
Ädelmetaller351.801B BRL0.03%−1.15%368Icke-energimineraler5
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring4.651T BRL0.01%0.43%9.9KFinans6
Massa och papper70.944B BRL4.42%−1.41%2.984MProcessindustrier1
Järnvägar1.688T BRL1.22%1.04%281.272KTransporter6
Fastighetsutveckling93.49B BRL1.53%1.16%1.929MFinans34