Aktiemarknadsindustrier ‒ Brasilien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
2.328B0.00-1.24%6.609MKommersiella tjänster2
1712.148B0.010.13%15.203KElektronisk teknik5
24.195B4.520.59%924.723KProcessindustrier9
1183.306B0.05-0.80%5.656KTransporter5
152.548B-2.30%11Transporter2
19.503B0.07-0.11%403.705KVerktyg4
963.769B0.05-2.31%29.963KIcke hållbara konsumentprodukter7
663.247B0.025.49%78.047KDetaljhandel9
143.921B0.435.35%2.810KProducenttillverkning4
995.057B0.966.40%1.371MIcke hållbara konsumentprodukter3
2906.367B-0.39%3.695KIcke hållbara konsumentprodukter3
1267.663B-0.10%60Hälsoteknik3
220.838B-0.09%95Konsumentservice2
10.825B9.701.71%1.317MProducenttillverkning4
2275.972B-0.72%25.031KKonsumentservice3
228.117M-0.87%751.600KDetaljhandel1
90.909B0.043.38%9.890KProcessindustrier3
156.459B-3.31%1.000KProcessindustrier1
292.974B2.257.31%29.661KProcessindustrier4
787.069M0.000.91%184.200KKommersiella tjänster1
12.849B0.00%1Elektronisk teknik1
200.496B0.020.68%13.448KElektronisk teknik4
140.057B0.00-6.14%1.961KIcke-energimineraler2
49.741B0.000.80%1.017MProcessindustrier3
320.171B-1.19%65.353KTekniska tjänster2
1143.966B0.00-0.79%757.737KDetaljhandel2
481.214B0.53%21Detaljhandel2
875.136B0.002.74%31.340KDetaljhandel4
1680.868B1.331.36%687.887KVerktyg31
113.356B0.00-1.19%2.469MProducenttillverkning2
3.519B2.842.54%322.800KElektronisk teknik1
456.521M2.46-0.42%74.400KDistributionstjänster1
88.375B-1.07%12Detaljhandel1
549.203B0.16-1.37%20Konsumentvaror3
1.159B3.620.09%30.122KIndustriella tjänster4
2.014B-0.18%276.100KIndustriella tjänster1
684.997B0.03-0.67%466.911KFinans9
91.105B0.040.40%111.462KFinans9
892.217B2.97%465Kommersiella tjänster2
32.236B0.001.79%1.355MDistributionstjänster1
1814.128B0.01-1.40%42.664KDetaljhandel4
703.095B-0.63%1.236KIcke hållbara konsumentprodukter3
263.716B2.612.86%1.034MIcke hållbara konsumentprodukter5
247.466B0.001.83%31.448KIcke hållbara konsumentprodukter2
14.121M1.83%23.800KIcke-energimineraler1
48.862B7.604.96%1.090MVerktyg2
569.872M0.00-2.04%13.022KKonsumentvaror4
2142.475B1.09%3.962KDetaljhandel2
1.737B5.450.55%471.739KKonsumentvaror4
110.127B0.27-0.50%19.667MHälsotjänster4
3678.977B0.00-1.54%18.293KIcke hållbara konsumentprodukter8
1045.839B0.00-1.08%104Producenttillverkning3
1.198B0.00-1.13%100.737KProducenttillverkning5
1864.107B0.003.22%861Tekniska tjänster9
1.706B5.571.28%456.823KFinans2
2612.876B0.002.02%1.223MEnergimineraler6
8637.918B0.01-1.69%918.862KDetaljhandel6
19907.093B0.00-1.51%95.916KTekniska tjänster13
2714.203B0.01-0.45%126.316KFinans13
585.999B0.00-1.65%939.485KFinans3
2.589B18.750.22%35.365KDiverse102
323.848B0.89-0.74%122.105KFinans2
6078.740B0.000.18%121.326KFinans15
873.351B0.01-1.31%304.196KKommunikationer6
2452.356B0.002.47%13.243KHälsotjänster3
26.975B14.26%126.721KTransporter2
4.589B2.581.22%52.980KDistributionstjänster4
3745.530B-0.22%1.096KHälsoteknik4
126.349B0.242.67%24.473KHälsotjänster6
1.837B3.76-6.10%201Producenttillverkning3
1.777B0.00%1.840MDiverse2
4533.567B0.00-0.90%39.012KKommersiella tjänster16
3.139B0.001.27%300.594KProducenttillverkning2
5891.910B-1.36%221.389KKonsumentvaror5
146.563B-0.00%147Konsumentservice2
3266.845B0.050.50%24.917KFinans5
196.363B4.300.83%151Industriella tjänster1
913.362B0.051.51%49.237KEnergimineraler5
223.026B4.18%174Energimineraler2
146.713B2.66%51Industriella tjänster2
589.834B0.02-2.40%54.791KKonsumentservice11
5.535B1.511.31%296.001KKonsumentvaror2
780.771B0.020.41%21.026KIcke-energimineraler4
280.163B0.28-1.91%404.709KTransporter7
14998.971B0.00-0.98%62.270KTekniska tjänster12
1.090B2.660.50%4.000KHälsoteknik1
10205.270B0.220.80%12.903KHälsoteknik12
1.455B0.00-0.20%253.100KHälsoteknik1
2.628B0.000.84%35.732KIcke-energimineraler1
66.264B2.952.61%2.770MProcessindustrier2
1425.338B0.000.91%56.876KTransporter4
58.858B2.550.50%1.063MFinans32
577.436B0.63%153Finans3
511.838B0.00-2.15%118Konsumentvaror3
420.501B0.10-1.21%118.337KFinans11
1607.336B-0.34%1.506KKonsumentservice4
7486.218B-0.31%80.145KElektronisk teknik6
107.012B0.64-1.71%352.618KFinans3
800.404B0.201.89%241.874KDetaljhandel12
151.019B0.00-0.57%1.996KKommunikationer3
461.441B2.193.90%13.576MIcke-energimineraler7
12784.813B0.01%77.644KElektronisk teknik3
582.674M1.771.47%2.670KProcessindustrier4
412.917B-0.84%35Icke hållbara konsumentprodukter1
21.975M1.06%1.900KKonsumentvaror1
917.194M0.000.14%72.700KTransporter1
507.072B0.094.21%3.814KProducenttillverkning5
44.228B0.760.22%650.827KVerktyg4
287.877B0.000.16%6.558KDistributionstjänster6
128.712B0.00-7.62%361.193KKommunikationer2
Ladda fler