Aktiemarknadssektorer ‒ Brasilien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster6.543TBRL0.48%1.71%120.148K528
Kommunikationer3.49TBRL1.98%−0.11%119.396K318
Konsumentvaror5.539TBRL0.72%1.77%2.06M726
Icke hållbara konsumentprodukter12.002TBRL1.82%0.92%787.807K850
Konsumentservice7.148TBRL0.63%0.62%24.74K746
Distributionstjänster1.167TBRL0.42%1.55%182.354K416
Elektronisk teknik33.292TBRL0.71%2.17%442.818K958
Energimineraler8.64TBRL1.63%1.31%611.341K324
Finans29.165TBRL0.81%0.91%373.702K13186
Regering2.413BBRL−4.41%10011
Hälsotjänster4.49TBRL0.54%1.09%699.316K420
Hälsoteknik23.333TBRL1.02%1.70%26.035K556
Industriella tjänster1.357TBRL0.77%0.46%22.127K516
Diverse3.868BBRL7.80%−4.50%1.772M2114
Icke-energimineraler3.077TBRL2.45%0.72%3.235M531
Processindustrier3.786TBRL0.43%1.21%259.937K842
Producenttillverkning6.006TBRL0.30%1.56%221.968K848
Detaljhandel17.89TBRL0.59%−1.86%815.197K1057
Tekniska tjänster41.698TBRL0.36%0.06%304.481K4102
Transporter4.484TBRL1.09%1.69%129.733K630
Verktyg3.848TBRL1.27%−0.44%556.532K454