Aktiemarknadssektorer ‒ Brasilien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster63.3 T BRL0.30%+0.72%55.29 K4107
Elektronisk teknik45.537 T BRL0.49%+0.96%152.155 K759
Finans33.639 T BRL0.77%+0.09%247.935 K13183
Hälsoteknik26.351 T BRL0.92%+0.50%6.316 K460
Detaljhandel22.767 T BRL0.46%+0.19%198.691 K1057
Icke hållbara konsumentprodukter12.156 T BRL1.58%−0.29%360.944 K848
Energimineraler8.43 T BRL1.29%−0.48%1.051 M323
Konsumentservice7.459 T BRL0.70%−0.05%11.36 K737
Kommersiella tjänster7.353 T BRL0.38%−0.09%76.972 K529
Producenttillverkning6.395 T BRL0.35%+1.02%116.118 K840
Konsumentvaror5.71 T BRL0.70%+2.72%604.458 K729
Transporter4.965 T BRL0.97%+1.11%116.671 K633
Verktyg3.787 T BRL1.27%+0.43%507.456 K453
Hälsotjänster3.522 T BRL0.71%−1.18%516.739 K419
Kommunikationer3.035 T BRL2.65%+0.42%101.321 K318
Icke-energimineraler2.979 T BRL1.64%−2.37%2.286 M531
Industriella tjänster2.44 T BRL0.48%−0.76%4.87 K521
Processindustrier2.384 T BRL0.20%−1.16%227.465 K841
Distributionstjänster1.468 T BRL0.29%+0.04%86.973 K415
Diverse1.369 B BRL−1.20%5.302 M2128
Regering11