Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Kanada

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster44.661B CAD1.16%+0.84%226.008K451
Kommunikationer144.986B CAD5.50%+0.33%2.492M310
Konsumentvaror7.322B CAD1.32%+0.73%187.821K618
Icke hållbara konsumentprodukter64.935B CAD2.43%−0.53%124.515K961
Konsumentservice128.836B CAD2.90%+0.65%110.956K949
Distributionstjänster41.232B CAD3.36%+0.05%236.309K326
Elektronisk teknik22.726B CAD0.33%+2.96%520.554K951
Energimineraler446.043B CAD3.12%+2.01%7.839M3151
Finans1.196T CAD3.96%+0.47%1.958M12362
Hälsotjänster4.678B CAD2.49%+1.73%437.448K322
Hälsoteknik20.283B CAD0.17%+1.02%176.504K4143
Industriella tjänster297.969B CAD4.80%+0.87%4.497M553
Diverse30.606B CAD2.93%+1.94%308.644K21257
Icke-energimineraler426.445B CAD1.67%+2.73%1.253M51367
Processindustrier67.924B CAD2.32%+1.36%529.392K7126
Producenttillverkning53.185B CAD1.92%−0.44%369.198K870
Detaljhandel234.894B CAD1.31%+0.00%431.243K939
Tekniska tjänster458.433B CAD0.51%+0.88%1.247M4195
Transporter315.582B CAD1.21%+0.58%757.094K620
Verktyg158.74B CAD4.84%+0.86%713.859K432