Aktiemarknadsindustrier ‒ Kanada

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
258.400M3.86%53.217KKommersiella tjänster8
5.144B0.36-2.18%130.356KElektronisk teknik14
25.900B0.142.26%393.046KProcessindustrier98
4.383B0.680.98%27.241KTransporter5
8.161B1.170.30%1.891MTransporter4
49.865B3.84-0.39%308.457KVerktyg11
9.289B1.73-1.45%792.342KIcke hållbara konsumentprodukter5
4.002B-1.17%391.993KDetaljhandel4
26.047B2.96-2.70%657.071KProducenttillverkning7
32.888B1.41-0.31%540Icke hållbara konsumentprodukter10
4.176B1.84-1.59%57.552KIcke hållbara konsumentprodukter14
1.581B2.62%77.256KHälsoteknik40
1.068B4.92-0.85%1.326MKonsumentservice5
15.239M0.00-2.95%10.783KProducenttillverkning2
6.091B3.49-0.43%30.698KKonsumentservice5
803.867M1.540.92%8.415KKonsumentservice5
170.612M-3.97%58.055KDetaljhandel2
60.819B2.23-0.68%1.728MProcessindustrier28
634.303M2.58-2.58%712.247KProcessindustrier5
4.542B1.01-1.52%393.756KProcessindustrier16
Kol
40.327B1.32-2.92%1.623MEnergimineraler10
410.261M-2.82%16.079KKommersiella tjänster5
3.060M0.00%4.384KElektronisk teknik2
168.630M7.69%15.057KElektronisk teknik2
21.451M-10.00%89.754KElektronisk teknik1
129.176M0.26%54.287KIcke-energimineraler9
87.153M2.990.60%7.185KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.872B1.451.84%76.056KProcessindustrier4
2.710B0.47-4.41%406.506KIndustriella tjänster9
1.823B0.45%523.281KTekniska tjänster24
22.351B0.29-2.41%775.326KDetaljhandel2
967.324M0.64-0.43%52.224KDetaljhandel4
123.080B3.67-0.06%1.094MVerktyg21
3.658B0.160.74%807.145KProducenttillverkning16
1.933B1.16%125.145KElektronisk teknik6
125.502M3.64%7.663KElektronisk teknik7
1.025B5.36-0.37%12.449KElektronisk teknik6
102.583M-5.35%15.959KDistributionstjänster4
10.384M0.00-2.30%1.280KDetaljhandel1
401.050M1.270.44%18.728KKonsumentvaror2
29.679B1.21-0.39%139.300KIndustriella tjänster19
55.417B0.591.17%435.029KIndustriella tjänster14
18.340B3.260.21%210.740KFinans27
13.230B1.43-0.36%23.117KFinans186
100.769M-0.55%16.785KDistributionstjänster4
141.017B1.28-1.44%703.828KDetaljhandel8
341.876M-6.16%90.539KIcke hållbara konsumentprodukter14
20.339B2.65-1.28%318.874KIcke hållbara konsumentprodukter7
1.318B1.14%233.738KIcke hållbara konsumentprodukter9
17.236B1.244.58%512.442KIcke-energimineraler9
34.069B4.280.58%564.594KVerktyg5
413.503M0.00-2.19%22.375KKonsumentvaror3
568.476M8.55-0.92%211.660KDetaljhandel1
700.673M3.77-1.68%16.389KKonsumentvaror4
2.306B5.251.83%154.873KHälsotjänster5
168.274M-0.68%1.055KKonsumentservice2
167.045M4.71-3.89%8.215KIcke hållbara konsumentprodukter5
34.341M-11.29%270.085KProducenttillverkning1
5.251B0.570.70%168.326KProducenttillverkning21
579.194M0.39-2.90%305.234KProcessindustrier6
65.152B0.20-1.07%93.475KTekniska tjänster46
6.712B3.99-0.51%149.443KFinans1
150.050B2.91-2.90%6.742MEnergimineraler29
198.458M-1.45%102.781KDetaljhandel8
67.868B1.650.98%637.514KTekniska tjänster31
8.909B2.450.02%80.939KFinans9
118.273B1.77-0.50%1.191MFinans20
51.174B2.35-1.58%180.052KDiverse1131
72.104B6.06-0.68%5.211MFinans2
553.758B4.530.04%5.985MFinans6
109.674B4.65-0.68%1.949MKommunikationer5
24.618M1.43-1.43%38.000KHälsotjänster1
1.640B2.21-0.21%892Transporter3
50.602M33.89%64.177KDistributionstjänster2
8.680B1.50%7.150KHälsoteknik24
3.653B3.16%211.171KHälsotjänster23
2.351B2.43-0.12%234.692KProducenttillverkning5
2.015B0.08-4.25%58.893KDiverse59
66.981B0.740.19%277.897KKommersiella tjänster45
567.028M1.91-3.56%158.853KProducenttillverkning4
1.340B-0.17%215.853KKonsumentvaror5
1.797B0.110.14%80.936KKonsumentservice10
57.160B5.20-0.40%2.929MFinans2
10.786M0.00%0Producenttillverkning1
208.626B5.92-0.66%5.695MIndustriella tjänster6
185.488B3.09-4.70%6.097MEnergimineraler130
6.965B3.87-1.32%906.708KIndustriella tjänster21
3.473B0.36-0.13%47.900KKonsumentservice8
900.567M3.580.95%48.604KKonsumentvaror2
93.215B0.48-0.26%1.761MIcke-energimineraler633
4.383B1.83-0.67%91.510KTransporter3
106.482B0.39-1.73%1.456MTekniska tjänster123
63.509M0.21%3.127KKommersiella tjänster2
8.760B0.07-1.16%444.121KHälsoteknik49
3.900B0.62-0.09%57.894KHälsoteknik55
308.117B2.27-0.82%2.551MIcke-energimineraler659
71.227B1.991.40%226.595KFinans7
2.315M0.00%1.000KKonsumentservice1
2.848B5.461.43%59.552KKonsumentservice4
1.579B0.0050.57%307.651KProcessindustrier2
187.812B1.450.79%1.267MTransporter2
27.359B0.95-0.34%165.283KFinans31
86.091B4.850.02%332.837KFinans56
11.298B0.46-2.66%126.593KKonsumentvaror4
36.253B4.20-0.03%1.533MFinans12
54.796B3.882.11%566.189KKonsumentservice10
201.255M1.59%4.015KElektronisk teknik4
206.216M0.81%17.616KHälsotjänster1
1.405B0.73%37.138KFinans2
27.844B2.83-0.31%123.593KDetaljhandel20
9.341B0.020.90%103.665KKommunikationer10
4.371B7.25-0.80%491.405KIcke-energimineraler15
2.366B-0.17%125.461KElektronisk teknik9
108.950M15.48%461.179KIcke hållbara konsumentprodukter2
10.735B1.810.42%275.520KTransporter3
1.374B1.190.00%165.796KProducenttillverkning7
597.619M1.43-0.15%2.713KVerktyg4
35.794B2.590.48%279.306KDistributionstjänster17
103.892B3.68-1.11%1.067MKommunikationer7
Ladda fler