Aktiemarknadsindustrier ‒ Kanada

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend Yield Forward
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster357.168M CAD1.55%228.661KKommersiella tjänster9
Rymd & försvar15.971B CAD0.10%3.39%393.869KElektronisk teknik15
Jordbruksvaror / Fräsning36.687B CAD0.10%−0.75%384.492KProcessindustrier94
Flygfrakt / kurirer4.016B CAD0.81%2.35%55.847KTransporter6
Flygbolag9.619B CAD1.11%1.77%1.86MTransporter3
Alternativ kraftproduktion30.088B CAD4.54%1.82%322.215KVerktyg6
Kläder / skodon11.022B CAD1.66%2.39%363.442KIcke hållbara konsumentprodukter6
Kläder / skodon detaljhandel5.202B CAD1.86%209.291KDetaljhandel3
Bildelar: OEM26.902B CAD3.04%2.94%678.059KProducenttillverkning7
Drycker: med alkohol31.633B CAD2.86%0.07%406Icke hållbara konsumentprodukter9
Drycker: alkoholfria4.277B CAD2.07%2.17%88.341KIcke hållbara konsumentprodukter13
Bioteknik907.396M CAD2.42%34.154KHälsoteknik28
Radio/TV598.586M CAD4.26%5.46%627.538KKonsumentservice6
Byggprodukter125.027M CAD4.44%1.85%3.711KProducenttillverkning4
Kabel- / satellit-TV4.706B CAD4.81%3.23%91.689KKonsumentservice4
Kasinon / spel867.508M CAD1.43%2.09%19.94KKonsumentservice4
Katalog / specialdistribution56.988M CAD1.35%9.287KDetaljhandel2
Kemikalier: jordbruk57.493B CAD2.48%1.51%1.238MProcessindustrier25
Kemikalier: större diversifierad714.533M CAD2.86%−0.86%622.4KProcessindustrier5
Kemikalier: specialkemikalier5.394B CAD1.20%0.92%120.303KProcessindustrier17
Kol51.712B CAD0.81%0.99%699.753KEnergimineraler8
Kommersiell tryckning / formulär522.925M CAD0.83%24.214KKommersiella tjänster4
Datorkommunikation1.121M CAD−20.00%99KElektronisk teknik1
Datortillbehör138.753M CAD4.78%8.62KElektronisk teknik2
Datorbehandling hårdvara15.016M CAD16.67%540.501KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial151.537M CAD3.01%42.54KIcke-energimineraler9
Diverse konsumentvaror158.72M CAD2.29%4.27%17.358KIcke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar3.987B CAD1.40%1.70%85.094KProcessindustrier4
Kontraktsborrning3.224B CAD0.83%0.54%132.275KIndustriella tjänster10
Dataprocesseringstjänster2.228B CAD1.76%2.38%1.51MTekniska tjänster15
Reaaffärer23.581B CAD0.35%−0.10%1.099MDetaljhandel2
Apotekskedjor1.022B CAD0.78%1.38%12.86KDetaljhandel3
Elektroniska hjälpmedel132.073B CAD4.00%−0.09%1.238MVerktyg25
Elektriska produkter4.713B CAD0.15%2.53%532.016KProducenttillverkning19
Elektroniska komponenter2.29B CAD1.71%146.441KElektronisk teknik4
Elektronisk utrustning / instrument92.599M CAD1.47%8.19KElektronisk teknik6
Elektronisk produktionsutrustning867.156M CAD6.68%2.60%42.63KElektronisk teknik5
Elektronikdistributörer42.948M CAD−2.66%19.724KDistributionstjänster2
Butiker för elektronik / vitvaror7.877M CAD0.00%0.00%500Detaljhandel1
Elektronik / vitvaror554.698M CAD0.92%3.23%24.693KKonsumentvaror2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion39.531B CAD0.96%1.82%375.579KIndustriella tjänster18
Miljötjänster19.467B CAD0.13%0.21%212.212KIndustriella tjänster12
Finans / Uthyrning / Leasing14.385B CAD3.94%1.61%563.343KFinans27
Finansiella konglomerat14.975B CAD0.59%1.24%29.48KFinans182
Livsmedel distributörer7.743B CAD3.12%0.83%134.457KDistributionstjänster4
Livsmedelsbutiker91.619B CAD1.47%0.96%333.953KDetaljhandel6
Livsmedel: större diversifierade134.39M CAD1.22%96.131KIcke hållbara konsumentprodukter13
Livsmedel: kött / fisk / mejeri15.193B CAD2.10%−0.70%424.523KIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: specialiteter / godis1.228B CAD−1.19%100.332KIcke hållbara konsumentprodukter7
Skogsprodukter15.89B CAD1.42%1.78%182.133KIcke-energimineraler9
Gasdistributörer33.481B CAD4.52%0.43%280.594KVerktyg5
Heminredning257.833M CAD0.78%5.813KKonsumentvaror2
Hemförbättringskedjor559.322M CAD8.71%0.94%108.063KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin801.841M CAD3.44%−0.14%9.728KKonsumentvaror4
Sjukhus / vård administration2.03B CAD5.76%1.07%116.328KHälsotjänster5
Hotell / resorts / kryssningslinjer175.864M CAD0.00%1.6KKonsumentservice1
Hushåll / personlig vård158.271M CAD4.97%−1.48%33.124KIcke hållbara konsumentprodukter8
Industriella konglomerat17.135M CAD1.75%11.5KProducenttillverkning1
Industrimaskiner9.237B CAD0.77%1.96%164.328KProducenttillverkning18
Industriella specialiteter1.031B CAD0.00%0.57%166.466KProcessindustrier5
Informationsteknologitjänster24.024B CAD0.12%0.69%175.016KTekniska tjänster34
Integrerad olja182.922B CAD3.47%0.48%5.148MEnergimineraler72
Internet detaljhandel180.627M CAD0.36%46.884KDetaljhandel9
Internetprogramvara / tjänster85.452B CAD1.48%0.64%275.493KTekniska tjänster24
Investmentbanker / mäklare10.357B CAD2.54%1.03%166.337KFinans14
Investmenthanterare117.321B CAD2.10%2.41%1.626MFinans20
Investmentbolag / aktiefond59.832B CAD2.06%0.57%95.785KDiverse1179
Livs- / sjukförsäkring3.23B CAD1.65%0.00%1.205KFinans1
Stora banker543.71B CAD4.78%0.66%5.81MFinans7
Stora telekommunikationer111.13B CAD4.74%1.24%2.849MKommunikationer7
Sjöfart1.794B CAD2.23%0.44%10.218KTransporter3
Distributörer av medicinska produkter17.887M CAD46.03%77.906KDistributionstjänster2
Medicinska specialistområden9.632B CAD1.30%7.949KHälsoteknik28
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster3.263B CAD1.52%448.566KHälsotjänster23
Metallfabrikation3.746B CAD2.02%3.65%98.721KProducenttillverkning5
Diverse1.21B CAD0.63%3.59%180.211KDiverse34
Diverse kommersiella tjänster72.598B CAD0.67%1.16%325.185KKommersiella tjänster45
Övrig tillverkning98.264M CAD3.58%70.468KProducenttillverkning4
Motorfordon802.516M CAD5.26%447.594KKonsumentvaror5
Filmer / underhållning1.638B CAD0.40%0.80%183.112KKonsumentservice10
Multilinjeförsäkring140.279B CAD5.55%0.95%2.811MFinans5
Rörledningar för olja och gas187.547B CAD6.81%0.11%7.386MIndustriella tjänster4
Olje- och gasproduktion153.928B CAD3.72%0.93%5.78MEnergimineraler76
Tjänster / utrustning för oljefält3.016B CAD4.64%1.54%657.163KIndustriella tjänster13
Övriga konsumenttjänster5.032B CAD0.25%1.16%24.274KKonsumentservice7
Övriga konsumentspecialiteter1.196B CAD2.80%0.17%50.663KKonsumentvaror3
Övriga metaller / mineraler114.497B CAD0.60%0.61%1.256MIcke-energimineraler510
Övrig transport4.192B CAD2.21%1.29%238.034KTransporter4
Paketerad programvara206.379B CAD0.28%2.62%1.836MTekniska tjänster140
Personaltjänster37.238M CAD3.61%2.704KKommersiella tjänster2
Läkemedel: större7.495B CAD0.11%2.33%309.884KHälsoteknik52
Läkemedel: övriga3.14B CAD0.90%0.66%54.088KHälsoteknik42
Ädelmetaller359.894B CAD1.83%−0.42%1.606MIcke-energimineraler817
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring51.596B CAD1.50%−0.55%27.302KFinans3
Förlag: Böcker / tidskrifter3.03M CAD6.25%16KKonsumentservice1
Förlag: tidningar2.727B CAD5.73%3.20%270.466KKonsumentservice4
Massa och papper193.744M CAD−2.30%13.44KProcessindustrier1
Järnvägar203.921B CAD1.39%1.35%1.424MTransporter2
Fastighetsutveckling30.682B CAD0.91%1.15%276.759KFinans35
Fastighetsfond80.318B CAD5.24%1.02%497.132KFinans54