Aktiemarknadsindustrier ‒ Kanada

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
198.752M-2.39%47.025KKommersiella tjänster6
10.889B-0.06%35.664MElektronisk teknik14
68.712B-0.52%592.899KProcessindustrier110
5.390B-0.72%67.308KTransporter4
10.722B-0.14%2.027MTransporter6
48.874B0.07%1.255MVerktyg22
14.924B-0.24%810.297KIcke hållbara konsumentprodukter5
4.805B-1.36%2.950MDetaljhandel5
33.913B0.12%1.953MProducenttillverkning4
28.547B0.54%1.931KIcke hållbara konsumentprodukter11
5.718B-0.51%148.356KIcke hållbara konsumentprodukter12
5.644B1.42%1.278MHälsoteknik36
2.904B-0.27%473.236KKonsumentservice6
147.677M-1.08%1.832KProducenttillverkning4
6.899B-0.40%83.307KKonsumentservice4
4.089B0.14%1.225MKonsumentservice5
887.075M-0.69%422.083KDetaljhandel2
52.895B0.68%2.932MProcessindustrier22
843.220M1.43%209.851KProcessindustrier4
5.317B2.52%785.456KProcessindustrier13
Kol
412.239M-1.47%200.886KEnergimineraler6
515.087M0.17%33.980KKommersiella tjänster4
14.056M0.48%5.788KElektronisk teknik3
233.235M11.71%109.126KElektronisk teknik1
145.633M-2.11%60.667KIcke-energimineraler10
64.803M0.42%13.871KIcke hållbara konsumentprodukter1
6.198B-0.17%360.206KProcessindustrier5
1.903B-0.87%152.615KIndustriella tjänster9
7.311B-1.46%1.033MTekniska tjänster23
17.037B-0.52%1.726MDetaljhandel1
2.784B-1.10%3.831MDetaljhandel5
119.071B-0.33%1.861MVerktyg53
7.321B4.22%1.309MProducenttillverkning14
1.911B-0.38%460.548KElektronisk teknik4
647.868M-0.03%70.824KElektronisk teknik9
1.223B-0.86%19.889KElektronisk teknik6
87.642M5.37%26.647KDistributionstjänster4
10.861M1.11%1.000KDetaljhandel1
402.770M0.40%17.511KKonsumentvaror3
36.357B-1.04%449.645KIndustriella tjänster17
61.864B0.36%937.776KIndustriella tjänster13
21.910B-0.96%439.254KFinans35
8.636B-0.78%158.989KFinans159
127.218M-1.60%8.201KDistributionstjänster2
74.862B-1.69%1.283MDetaljhandel11
696.393M0.24%74.167KIcke hållbara konsumentprodukter11
23.738B0.07%1.223MIcke hållbara konsumentprodukter7
1.356B1.77%456.129KIcke hållbara konsumentprodukter9
19.967B0.94%903.728KIcke-energimineraler11
29.543B-0.74%938.464KVerktyg19
784.398M-0.54%35.505KKonsumentvaror3
567.805M0.00%493.662KDetaljhandel1
371.177M-3.45%54.868KKonsumentvaror1
2.494B0.44%103.913KHälsotjänster6
179.006M4.56%1.163KKonsumentservice4
252.649M0.54%24.844KIcke hållbara konsumentprodukter7
39.050M-1.33%124.210KProducenttillverkning1
7.185B-2.66%786.247KProducenttillverkning21
731.815M-2.99%242.119KProcessindustrier6
149.775B-0.93%1.039MTekniska tjänster55
7.771B-0.59%249.106KFinans1
89.832B-1.57%10.583MEnergimineraler36
545.366M0.70%385.216KDetaljhandel7
80.435B-0.19%1.119MTekniska tjänster31
17.789B0.80%435.012KFinans10
141.234B-1.17%7.478MFinans39
45.496B-1.29%56.513KDiverse1079
84.981B-1.37%6.688MFinans43
582.846B-0.94%7.859MFinans43
149.245B-0.06%3.818MKommunikationer27
24.618M5.88%5.013KHälsotjänster1
2.290B-0.68%14.892KTransporter5
164.992M0.64%12.068KDistributionstjänster4
2.033B2.12%89.724KHälsoteknik19
4.585B-0.56%140.143KHälsotjänster20
1.792B-0.20%207.588KProducenttillverkning5
2.792B-0.62%115.160KDiverse68
59.553B-1.21%842.964KKommersiella tjänster49
1.719B1.61%104.216KProducenttillverkning4
3.608B3.35%251.933KKonsumentvaror4
2.275B-0.02%149.723KKonsumentservice10
97.544B0.03%2.484MFinans22
15.747M-1.82%10.000KProducenttillverkning1
202.757B-0.15%11.401MIndustriella tjänster48
185.368B-0.66%4.289MEnergimineraler143
8.877B-1.36%387.882KIndustriella tjänster21
5.785B-1.21%65.641KKonsumentservice8
1.507B-0.49%105.235KKonsumentvaror2
145.269B-3.44%2.482MIcke-energimineraler570
3.834B0.36%204.252KTransporter3
331.261B0.79%766.878KTekniska tjänster112
68.731M-1.11%42.325KKommersiella tjänster2
108.672M0.00%2.388KHälsoteknik1
4.432B-1.04%100.916KHälsoteknik30
17.315B-0.09%2.159MHälsoteknik53
341.144B-0.65%2.573MIcke-energimineraler656
63.436B-0.43%672.351KFinans26
55.572M5.33%13.475KKonsumentservice2
3.920B-0.87%214.661KKonsumentservice3
5.011B0.31%21.632KProcessindustrier3
161.658B1.19%10.039MTransporter2
28.714B-0.20%1.255MFinans43
102.893B-0.12%1.082MFinans60
14.092B0.68%187.736KKonsumentvaror3
42.963B-0.72%2.815MFinans19
66.239B-1.72%1.269MKonsumentservice10
839.072M1.06%314.357KElektronisk teknik5
247.754M-1.74%43.014KHälsotjänster1
1.869B0.48%395.084KFinans3
143.195B-2.08%2.103MDetaljhandel22
13.406B-0.08%1.740MKommunikationer10
6.588B-5.10%1.618MIcke-energimineraler14
3.249B1.60%36.728KElektronisk teknik10
447.299M1.78%302.119KIcke hållbara konsumentprodukter3
5.443M-4.91%2.117KKonsumentvaror2
14.704B0.87%418.648KTransporter3
3.326B-0.83%469.138KProducenttillverkning11
839.295M-0.85%33.985KVerktyg4
29.651B-1.14%654.139KDistributionstjänster18
61.060B-1.16%1.511MKommunikationer6
Ladda fler