Aktiemarknadsindustrier ‒ Chile

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend Yield Forward
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Rymd & försvar200.167T CLP1.08%−0.32%58Elektronisk teknik2
Jordbruksvaror / Fräsning1.684T CLP3.72%−0.08%167.865KProcessindustrier6
Flygbolag3.589T CLP0.32%448.297MTransporter1
Alternativ kraftproduktion328.786B CLP0.00%−0.22%10.855KVerktyg1
Kläder / skodon147.976T CLP1.11%−0.00%77Icke hållbara konsumentprodukter2
Kläder / skodon detaljhandel108.759B CLP0.00%0.00%28.411KDetaljhandel1
Drycker: med alkohol3.48T CLP2.74%−0.41%458.927KIcke hållbara konsumentprodukter5
Drycker: alkoholfria409.393T CLP2.75%1.16%12Icke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik102.183T CLP3.52%−19.37%1Hälsoteknik1
Kabel- / satellit-TV124.11T CLP3.06%0.55%4Konsumentservice1
Kemikalier: jordbruk1.323T CLP6.21%−0.52%227.791KProcessindustrier3
Kemikalier: specialkemikalier16.653T CLP16.40%0.47%2.698KProcessindustrier1
Datorbehandling hårdvara22.559T CLP3.63%−1.25%56Elektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial480.211B CLP5.05%0.00%9.42KIcke-energimineraler4
Containrar / förpackningar550.446B CLP3.75%8.80%32.586KProcessindustrier2
Varuhus4.981T CLP5.14%−0.24%14.667MDetaljhandel4
Apotekskedjor152.018T CLP3.26%1.36%261Detaljhandel2
Elektroniska hjälpmedel23.403T CLP3.12%0.54%21.519MVerktyg12
Elektronikdistributörer365.731B CLP0.00%0.05%192.029KDistributionstjänster1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion370.038B CLP7.08%0.10%1.35MIndustriella tjänster4
Finans / Uthyrning / Leasing95.772T CLP1.45%0.00%1Finans1
Finansiella konglomerat9.088T CLP18.53%−0.24%6.593MFinans10
Livsmedel distributörer324.453B CLP5.80%0.00%12.809KDistributionstjänster1
Livsmedelsbutiker835.504B CLP11.73%1.18%1.505MDetaljhandel2
Livsmedel: större diversifierade334.594B CLP13.93%0.00%63Icke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri39.796B CLP2.02%0.00%35.118KIcke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: specialiteter / godis4.189T CLP2.96%−0.08%3.246KIcke hållbara konsumentprodukter4
Skogsprodukter864.501B CLP0.79%2.71%2.432MIcke-energimineraler2
Gasdistributörer631.552B CLP3.24%−0.07%10.421KVerktyg3
Heminredning35.443B CLP−16.69%244.181KKonsumentvaror1
Sjukhus / vård administration279.897B CLP1.85%1.06%12.018KHälsotjänster2
Hotell / resorts / kryssningslinjer61.723B CLP−5.18%315.515MKonsumentservice1
Hushåll / personlig vård275.638T CLP2.48%5.95%1Icke hållbara konsumentprodukter1
Industriella konglomerat89.668T CLP5.71%−1.70%9Producenttillverkning2
Industrimaskiner81.179T CLP0.33%7.16%4Producenttillverkning1
Industriella specialiteter1.391T CLP0.04%0.00%71Processindustrier2
Integrerad olja353.195T CLP3.32%0.00%15Energimineraler1
Internet detaljhandel1675.131T CLP0.03%0.77%50Detaljhandel3
Internetprogramvara / tjänster3931.659T CLP2.08%550Tekniska tjänster5
Investmentbanker / mäklare114.781T CLP3.53%0.00%20Finans2
Investmenthanterare2.946T CLP13.62%1.83%123.064KFinans6
Livs- / sjukförsäkring1.557T CLP6.52%6.44%6.124KFinans2
Stora banker419.194T CLP3.55%−0.56%3.021MFinans7
Stora telekommunikationer129.404T CLP6.71%2.43%4.748KKommunikationer3
Förvaltad hälsovård694.919T CLP1.40%−2.29%18Hälsotjänster2
Sjöfart5.141T CLP0.00%0.21%40.993MTransporter3
Medicinska specialistområden136.447T CLP2.01%0.00%50Hälsoteknik1
Metallfabrikation465.511B CLP6.78%0.00%164Producenttillverkning1
Diverse kommersiella tjänster725.73T CLP0.81%0.89%36Kommersiella tjänster2
Övrig tillverkning725.156B CLP0.00%0.00%4.375KProducenttillverkning1
Filmer / underhållning108.885B CLP0.00%404Konsumentservice5
Multilinjeförsäkring90.346B CLP0.00%251Finans1
Raffinering/marknadsföring av olja7.227T CLP7.33%0.90%423.406KEnergimineraler1
Tjänster / utrustning för oljefält22.251T CLP2.02%−27.97%1.4KIndustriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster77.855T CLP0.00%18.80%2Konsumentservice1
Övriga metaller / mineraler46.175T CLP1.45%−0.03%60Icke-energimineraler2
Övrig transport47.674B CLP5.81%0.00%1.379KTransporter1
Paketerad programvara3350.891T CLP0.96%0.23%73Tekniska tjänster2
Läkemedel: större709.478T CLP3.14%0.00%42Hälsoteknik3
Massa och papper3.313T CLP0.00%0.26%2.28MProcessindustrier1
Fastighetsutveckling6.044T CLP1.48%3.22%418.825KFinans11
Regionala banker7.331T CLP7.49%−0.61%83.946MFinans2
Restauranger184.544T CLP2.09%1.50%51Konsumentservice2
Halvledartillverkare217.755T CLP1.95%−1.28%7Elektronisk teknik2
Specialbutiker862.784T CLP1.68%−0.85%19.377KDetaljhandel6
Stål5.725T CLP6.79%−0.00%40.5KIcke-energimineraler3
Telekommunikationsutrustning4237.996T CLP0.65%1.97%486Elektronisk teknik3
Tobak62.962T CLP8.43%2.67%10Icke hållbara konsumentprodukter1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner183.74T CLP2.14%−6.00%38Producenttillverkning2
Vattenhjälpmedel2.762T CLP1.29%−0.97%7.238MVerktyg4
Grossistdistributörer309.231B CLP4.85%0.00%493Distributionstjänster2
Trådlös telekommunikation972.193B CLP0.00%−2.61%383.721KKommunikationer1