Aktiemarknadsindustrier ‒ Chile

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
129309.090B0.00%36Elektronisk teknik2
1217.834B2.721.48%1.701MProcessindustrier4
192.431B-4.71%365.799KTransporter1
389.432B0.00-1.01%74.390KVerktyg1
302019.289B1.060.00%43Icke hållbara konsumentprodukter3
117.784B12.082.90%297.846KDetaljhandel1
3547.194B9.671.36%679.335KIcke hållbara konsumentprodukter5
463453.939B2.720.19%88Icke hållbara konsumentprodukter2
67173.155B4.51-0.45%40Hälsoteknik1
4843.618B0.002.21%824.336KProducenttillverkning1
328977.926B0.00%9Konsumentservice2
29.440B0.00%1Konsumentservice1
25813.680B0.0011.16%7.443KProcessindustrier3
154.298B10.370.00%16Processindustrier1
Kol
2986.524B0.00%150Energimineraler1
33733.820B2.580.00%150Elektronisk teknik1
1668.689B6.33-12.45%13.519KIcke-energimineraler5
178583.673B0.893.43%105.935KDetaljhandel5
106259.388B2.24-6.22%108Detaljhandel1
20040.236B4.101.90%29.400MVerktyg12
1952.314B4.841.61%786.973KIndustriella tjänster7
732642.850B0.700.00%6Finans2
178210.575B4.011.06%939Finans8
526.926B0.003.77%217.404KDistributionstjänster1
585189.600B1.760.00%7.593KDetaljhandel4
243.167B3.851.25%174.874KIcke hållbara konsumentprodukter2
669.965B9.900.58%8.561KIcke hållbara konsumentprodukter5
4275.497B0.163.26%2.060MIcke-energimineraler3
605.084B0.00-0.05%19.063KVerktyg3
47.139B0.000.00%30.000KKonsumentvaror1
524002.087B2.46-4.01%4Detaljhandel2
135.282B12.213.48%451.135KKonsumentvaror1
360.891B4.391.94%36.080KHälsotjänster2
108.005B5.30%178.786MKonsumentservice1
291242.822B2.481.04%76Producenttillverkning3
71643.290B0.41-14.42%4Producenttillverkning1
946.989B5.31-0.01%10.057KProcessindustrier1
363940.050B4.13-0.04%1.193KTekniska tjänster4
969000.868B3.481.09%255Energimineraler3
1959030.277B0.023.34%3Detaljhandel3
5773199.315B2.93%7Tekniska tjänster6
126633.406B3.260.00%59Finans3
1618.220B16.130.03%32.860KFinans4
4516.437B0.906.79%190.689MDiverse4
306.650B8.151.37%32.560KFinans1
959984.779B2.520.16%1.585KFinans5
127884.113B5.250.06%19.154KKommunikationer4
786373.888B1.140.00%4Hälsotjänster2
6170.261B0.00-0.94%268.507MTransporter2
533.367B0.000.00%235Producenttillverkning1
575.720B0.000.00%12.870KDiverse1
804.264B0.00%17.094KProducenttillverkning1
154.492B0.320.00%1.715KKonsumentservice7
203.314B0.000.00%3.073KEnergimineraler1
8579.036B8.921.62%307.019KEnergimineraler1
30831.176B1.160.00%2Industriella tjänster1
48013.899B1.580.01%119Icke-energimineraler2
795.631B0.00-0.41%2.015MTransporter2
3538289.571B0.950.00%9Tekniska tjänster3
694502.456B2.970.94%52Hälsoteknik3
3298.714B6.062.34%664.290KFinans7
22706.737B5.790.73%333.405MFinans5
380617.735B2.26-4.80%21Konsumentservice3
150549.543B3.280.00%1Elektronisk teknik1
131767.582B2.843.31%138.144KDetaljhandel3
2046.319B19.532.12%110.189KIcke-energimineraler3
4132588.465B0.660.47%245Elektronisk teknik3
81445.150B6.610.00%120Icke hållbara konsumentprodukter1
2017.754B8.99-0.85%3.193MVerktyg4
Ladda fler