Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Chile

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
302608.437B-15.20%284Elektronisk teknik3
586.493B-0.37%1.649KProcessindustrier3
146001.274B-0.77%158Transporter1
154.028B28.39%4.983MTransporter1
328.786B0.00%1.387KVerktyg1
226384.387B0.00%286Icke hållbara konsumentprodukter2
180.765B-0.32%80.501KDetaljhandel1
3961.910B0.24%260.612KIcke hållbara konsumentprodukter5
385314.956B0.00%2Icke hållbara konsumentprodukter2
101647.751B6.68%4Hälsoteknik2
2594.237B0.37%322.886KProducenttillverkning1
449678.922B0.00%16Konsumentservice2
13875.514B-0.16%127.085KProcessindustrier3
159.250B0.00%245Processindustrier1
Kol
1071.659B0.00%323Energimineraler1
1948.095B0.00%16.740KIcke-energimineraler4
202207.922B0.15%340.692KDetaljhandel5
99825.269B6.68%1Detaljhandel1
20678.071B1.88%68.475MVerktyg10
31.110B0.00%448Konsumentvaror1
1960.143B1.74%481.300KIndustriella tjänster7
804324.990B0.00%18Finans3
221048.631B1.48%7.817KFinans13
406.357B0.97%109.525KDistributionstjänster2
632047.255B0.44%7.558KDetaljhandel4
184.930B-1.69%361.510KIcke hållbara konsumentprodukter2
3433.504B-0.01%2.008KIcke hållbara konsumentprodukter4
4252.095B-2.42%2.362MIcke-energimineraler3
738.349B1.63%31.581KVerktyg3
47.139B0.00%2.495KKonsumentvaror1
134.645B0.01%4.946MKonsumentvaror1
379.615B-0.81%147.469KHälsotjänster2
98.444B0.93%36.498MKonsumentservice2
318478.465B0.73%16Producenttillverkning3
87878.654B0.28%2Producenttillverkning1
869.106B1.94%2.250KProcessindustrier1
287336.339B-5.79%1.860KTekniska tjänster3
436021.805B0.00%59Energimineraler2
2965328.306B-0.47%7Detaljhandel3
6248784.614B-0.52%4Tekniska tjänster5
299153.800B0.01%36Finans4
4542.223B0.08%5.653KFinans4
2243.402B-0.10%2.939MDiverse5
250.950B0.37%486.847KFinans1
1022074.248B-1.64%538Finans4
138746.213B0.00%142Kommunikationer2
3162.881B-0.20%167.968MTransporter2
381533.936B0.00%3Hälsoteknik2
518.697B0.00%136Producenttillverkning1
809.144B0.43%7.283KDiverse3
2.629B0.00%53.621KKommersiella tjänster1
804.264B0.00%37.500KProducenttillverkning1
139.448B0.00%1.956KKonsumentservice6
233.436B0.02%7.186KEnergimineraler1
8293.068B-3.61%412.556KEnergimineraler1
16563.410B-10.23%1Industriella tjänster1
555.036B0.00%177Icke-energimineraler1
806.884B-0.63%461.900KTransporter3
4364380.860B-1.39%95Tekniska tjänster3
1161555.938B2.68%39Hälsoteknik5
35696.957B0.00%59Icke-energimineraler1
3202.792B0.49%698.548KFinans5
30794.186B0.62%239.926MFinans6
532155.630B0.05%56Konsumentservice4
169173.529B0.00%26Elektronisk teknik1
201346.243B0.05%50.913KDetaljhandel3
1224.069B0.35%1.128MKommunikationer2
1246.895B-0.60%120.408KIcke-energimineraler2
4515481.341B1.67%38Elektronisk teknik2
178910.763B-3.82%40Producenttillverkning2
1510.139B0.31%3.645MVerktyg2
1.799B0.00%30.748MDistributionstjänster1
Ladda fler