Aktiemarknadssektorer ‒ Chile

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

         
1921.988B0.12%306.519K23
174.310B-2.39%101.435K22
909057.184B-0.00%945515
1001831.276B-0.91%14.049K413
395.043B0.01%738.346K11
4299150.871B-0.42%24636
545518.522B0.39%3.250K46
2462775.005B2.10%844.360K838
411.022B0.63%46.815K12
1364216.943B-0.45%78127
2115.301B-0.91%234.613K17
2832.136B-1.12%13.752M27
82872.326B-10.07%581.038K511
14004.296B-0.34%208.624K37
289593.891B-2.73%1.718K56
3743275.934B0.71%4.251K717
9753736.268B-0.18%6939
109061.803B-6.41%2.990M46
26416.153B-1.76%19.245M416
Ladda fler