Aktiemarknadssektorer ‒ Chile

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster851.188T CLP0.78%−1.62%8512
Kommunikationer99.28T CLP7.60%−0.01%9.287K24
Konsumentvaror34.261B CLP0.00%0.00%34.822K11
Icke hållbara konsumentprodukter669.86T CLP2.58%0.62%661612
Konsumentservice800.335T CLP1.64%−0.66%9.86K413
Distributionstjänster625.164B CLP1.39%−0.30%73.092K23
Elektronisk teknik5451.565T CLP0.76%−0.48%3438
Energimineraler728.511T CLP3.33%9.24%17.322K23
Finans1469.333T CLP3.66%−0.06%684.403K845
Hälsotjänster424.918T CLP1.49%9.67%25723
Hälsoteknik798.02T CLP3.15%−2.51%38724
Industriella tjänster33.503T CLP1.62%−0.00%88625
Diverse629.497B CLP23.34%0.00%480.172K22
Icke-energimineraler127.973T CLP2.25%−0.18%6.279K512
Processindustrier22.286T CLP11.05%2.66%725.94K612
Producenttillverkning267.146T CLP1.39%1.07%1.737K45
Detaljhandel3155.157T CLP0.46%0.09%9.859K616
Tekniska tjänster12243.7T CLP0.43%1.35%187412
Transporter8.781T CLP0.00%−0.75%363.186M24
Verktyg29.424T CLP3.60%0.67%17.525M421