Aktiemarknadsindustrier ‒ Colombia

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1830.593B2.300.00%0Processindustrier6
1485.100B9.440.00%0Konsumentservice2
5856.953B5.600.38%88.521KIcke-energimineraler2
287.777B2.410.00%0Processindustrier1
27142.748B4.141.49%1.545KDetaljhandel1
78230.549B3.260.21%196.131KVerktyg4
727.973B0.00-6.30%709.721KIndustriella tjänster2
15429.600B-4.76%4.059MFinans1
422695.279B3.800.00%18Finans3
5845.712B4.13-1.45%11.517KDetaljhandel1
17810.769B2.537.53%5.818KIcke hållbara konsumentprodukter2
29264.361B8.20-2.04%119.853KVerktyg3
332400.851B0.410.00%2Producenttillverkning1
427.119B0.00%0Processindustrier1
121294.251B8.101.66%4.954MEnergimineraler1
4431952.786B4.26%13Detaljhandel1
9223.764B0.531.45%25.001KFinans3
%Diverse1
2692269.885B2.72-0.02%813Finans5
68.759B8.810.00%0Hälsotjänster1
2354.033B0.370.74%24.010KKommersiella tjänster4
22068.941B1.94-3.57%262.369KFinans1
1442.178B7.561.38%107.365KEnergimineraler1
3039857.564B2.680.48%29Hälsoteknik2
812.288B10.91-1.07%95.504KIcke-energimineraler1
91389.226B6.691.98%183.212KFinans6
%Finans1
17365.008B26.730.00%2Detaljhandel1
7075.873B0.00%0Kommunikationer1
223.836B17.890.00%2.720MIcke-energimineraler1
9125902.965B0.615.63%156Elektronisk teknik1
398.331B1.030.00%504.832KProcessindustrier3
1596.536B13.04-0.57%5.519KDistributionstjänster1
571.994B0.56%248.028KKommunikationer1
Ladda fler