Aktiemarknadsindustrier ‒ Colombia

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning2.186T COP2.01%0.00%0Processindustrier6
Radio/TV1.15T COP8.84%0.00%0Konsumentservice2
Konstruktionsmaterial3.597T COP3.02%3.57%31.528KIcke-energimineraler2
Containrar / förpackningar287.777B COP2.99%0.00%0Processindustrier1
Varuhus25.673T COP4.71%0.00%181Detaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel91.508T COP4.25%0.62%25.03KVerktyg6
Ingenjörsvetenskap och konstruktion940.986B COP1.59%−0.12%16.644KIndustriella tjänster3
Finans / Uthyrning / Leasing9.336T COP16.72%−1.59%156.196KFinans1
Finansiella konglomerat14.581T COP3.07%0.00%0Finans2
Livsmedelsbutiker10.845T COP2.00%0.22%1.747KDetaljhandel2
Livsmedel: specialiteter / godis26.472T COP2.34%0.00%0Icke hållbara konsumentprodukter1
Gasdistributörer41.774T COP10.55%−0.07%463.369KVerktyg5
Industrimaskiner503.963T COP0.31%0.00%0Producenttillverkning1
Informationsteknologitjänster143.575T COP−0.61%3.439KTekniska tjänster1
Integrerad olja84.906T COP28.72%−1.01%992.708KEnergimineraler1
Internet detaljhandel5272.587T COP4.47%150Detaljhandel1
Investmentbanker / mäklare15.461T COP3.90%0.07%11.746KFinans5
Investmenthanterare419.01B COP2.06%0.00%0Finans1
Investmentbolag / aktiefondDiverse7
Stora banker3332.508T COP3.40%−1.02%668Finans11
Stora telekommunikationer390.561B COP0.00%13.525KKommunikationer1
Medicinska specialistområden160.632T COP5.83%0Hälsoteknik1
Diverse kommersiella tjänster172.954B COP1.89%0.00%0Kommersiella tjänster2
Övrig tillverkning8.901B COP0.00%0.00%0Producenttillverkning1
Motorfordon217.88T COP4.96%2.90%853Konsumentvaror1
Multilinjeförsäkring19.981T COP3.19%0.00%0Finans1
Olje- och gasproduktion1.272T COP9.20%0.55%2.43KEnergimineraler1
Övrig transport350.523T COP0.47%918Transporter1
Läkemedel: större2762.965T COP3.53%0.00%68Hälsoteknik2
Ädelmetaller599.475B COP15.61%0.00%14.029KIcke-energimineraler1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring3155.816T COP−2.68%27Finans1
Regionala banker713.519B COP2.75%0.00%0Finans1
Sparbanker90.117B COP13.85%0.00%0Finans1
Specialbutiker24.099T COP14.72%0.00%3Detaljhandel1
Special telekommunikationer7.076T COP0.00%0.00%0Kommunikationer1
Stål186.779B COP21.44%0.00%0Icke-energimineraler1
Telekommunikationsutrustning12429.217T COP0.55%0.00%5Elektronisk teknik1
Textiler351.038B COP1.34%0.00%203.561KProcessindustrier3
Grossistdistributörer1.288T COP12.94%0.00%4.002KDistributionstjänster1