Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Colombia

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster172.954B COP1.89%0.00%012
Kommunikationer7.452T COP−0.74%11.569K22
Konsumentvaror191.428T COP4.94%0.00%011
Icke hållbara konsumentprodukter21.388T COP2.89%0.00%011
Konsumentservice1.15T COP8.84%0.00%012
Distributionstjänster1.451T COP9.83%+2.13%14.193K11
Elektronisk teknik11184.334T COP0.53%0.00%1511
Energimineraler96.34T COP25.42%+0.20%3.583M22
Finans7328.155T COP1.44%−0.04%1.577K1023
Hälsotjänster64.161B COP20.09%0.00%011
Hälsoteknik2329.953T COP3.57%0.00%123
Industriella tjänster693.3B COP0.00%−1.43%88.647K13
Diverse240
Icke-energimineraler19.84T COP3.49%−0.69%80.594K35
Processindustrier2.654T COP2.74%−0.26%253.618K310
Producenttillverkning662.2T COP0.21%0.00%011
Detaljhandel7258.004T COP0.04%+5.94%21244
Tekniska tjänster190.05T COP+5.09%20.269K11
Transporter644.373T COP0.00%011
Verktyg91.332T COP5.94%+0.18%108.526K27