Aktiemarknadssektorer ‒ Grekland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster72.012M EUR2.44%1.67%25.336K25
Kommunikationer6.498B EUR3.77%1.80%1.59M12
Konsumentvaror104.635M EUR4.49%0.87%8.957K36
Icke hållbara konsumentprodukter9.787B EUR3.15%−0.20%60.818K711
Konsumentservice5.6B EUR5.16%1.29%448.51K34
Distributionstjänster441.598M EUR1.30%0.20%13.675K39
Energimineraler4.84B EUR7.26%−0.07%117.246K12
Finans19.917B EUR0.88%0.34%4.293M926
Hälsotjänster145.716M EUR0.00%−1.49%29.733K11
Hälsoteknik98.506M EUR0.40%159.815K22
Industriella tjänster2.356B EUR0.02%0.75%162.974K19
Diverse37.899M EUR6.26%−0.45%1.532K13
Icke-energimineraler2.682B EUR2.22%−0.21%77.156K49
Processindustrier899.612M EUR0.34%−1.43%11.706K515
Producenttillverkning1.533B EUR1.05%0.81%206.157K411
Detaljhandel2.74B EUR4.23%4.60%405.328K410
Tekniska tjänster1.508B EUR10.36%0.24%57.234K213
Transporter1.83B EUR1.68%2.49%165.038K37
Verktyg9.623B EUR1.56%1.09%297.146K36