Aktiemarknadssektorer ‒ Grekland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans32.037 B EUR0.56%−2.78%4.215 M830
Icke hållbara konsumentprodukter13.997 B EUR2.83%−1.07%21.695 K711
Verktyg12.881 B EUR2.59%−1.79%263.336 K36
Kommunikationer6.697 B EUR3.66%−2.31%707.018 K22
Konsumentservice6.239 B EUR10.99%−0.03%318.071 K33
Energimineraler5.703 B EUR7.40%−3.51%214.692 K12
Transporter4.983 B EUR4.62%−1.18%84.653 K37
Icke-energimineraler4.361 B EUR1.89%−1.53%92.144 K49
Detaljhandel4.112 B EUR3.59%−1.13%174.079 K48
Industriella tjänster3.274 B EUR0.16%−1.04%150.919 K19
Tekniska tjänster2.575 B EUR1.20%−0.20%119.09 K314
Producenttillverkning2.541 B EUR1.01%−0.40%159.009 K410
Processindustrier866.845 M EUR2.86%+1.33%7.565 K513
Distributionstjänster569.902 M EUR0.50%+0.41%12.444 K28
Hälsoteknik189.55 M EUR0.36%−2.20%136.51 K22
Hälsotjänster140.946 M EUR0.00%−1.54%3.295 K11
Konsumentvaror133.565 M EUR5.59%−0.94%2.74 K36
Kommersiella tjänster28.634 M EUR0.00%+0.31%66.333 K23
Diverse25.012 M EUR6.75%+0.48%1.904 K13