Om

Athens Stock Exchange (ATHEX) är den enda börsen i Grekland. Den grundades 1876 i huvudstaden Aten och finns fortfarande kvar där. Den ägs av Hellenic Exchange, ett företag som också är börsnoterat och offentligt omsatt. Derivatmarknaden, som började som en separat enhet, slogs samman med huvudbörsen 2002. ATHEX har 172 listningar och ett totalt marknadsvärde på 18,5 miljarder euro. Den är också medlem i Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS).

Börsen stängdes i juni 2015 på grund av den grekiska skuldkrisen. När den åter öppnades en vecka senare förlorade den mer än 16 procent av sitt marknadsvärde. Bland dess företag är de största Hellenic Telecom, OPAP och Eurobank Holdings. Den högsta punkten för huvudindexet, kompositindexet, nåddes den 17 september 1999. Totalt listar ATHEX mer än 30 index som följs noga av handlare och investerare runt om i världen.