Aktiemarknadsindustrier ‒ Grekland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividends yield forward
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning57.541MEUR2.33%1.66%3.507KProcessindustrier2
Flygbolag579.774MEUR2.23%145.324KTransporter1
Alternativ kraftproduktion3.238BEUR1.76%2.94%280.514KVerktyg1
Aluminium67.096MEUR0.49%8.894KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon19.958MEUR0.00%0.62%443Icke hållbara konsumentprodukter3
Kläder / skodon detaljhandel27.751MEUR3.48%2.99%133.057KDetaljhandel1
Drycker: med alkohol29.909MEUR1.81%0.00%250Icke hållbara konsumentprodukter1
Drycker: alkoholfria8.044BEUR3.23%1.14%51.817KIcke hållbara konsumentprodukter1
Byggprodukter7.208MEUR0.74%550Producenttillverkning1
Kemikalier: större diversifierad424.083MEUR0.00%0.00%156Processindustrier1
Kommersiell tryckning / formulär56.484MEUR3.11%−2.01%13.216KKommersiella tjänster2
Konstruktionsmaterial1.356BEUR2.99%1.67%48.347KIcke-energimineraler3
Containrar / förpackningar150.772MEUR1.06%2.85%874Processindustrier3
Varuhus190.558MEUR2.97%0.00%82.048KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel5.574BEUR0.99%−0.00%273.642KVerktyg3
Elektriska produkter707.732MEUR4.01%374.039KProducenttillverkning2
Elektronikdistributörer238.018MEUR0.00%−0.02%163.555KDistributionstjänster3
Butiker för elektronik / vitvaror124.619MEUR2.69%−0.07%1.896KDetaljhandel3
Ingenjörsvetenskap och konstruktion2.366BEUR0.02%0.73%130.218KIndustriella tjänster9
Finans / Uthyrning / Leasing524.037MEUR4.21%−0.12%27.87KFinans3
Finansiella konglomerat45.942MEUR8.67%6.887MFinans3
Livsmedel distributörer24.721MEUR−1.91%8.472KDistributionstjänster1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri213.135MEUR3.10%−2.95%19.983KIcke hållbara konsumentprodukter2
Livsmedel: specialiteter / godis4.934MEUR9.26%210Icke hållbara konsumentprodukter1
Heminredning33.786MEUR3.56%2.31%4.172KKonsumentvaror4
Sjukhus / vård administration145.716MEUR0.00%−0.30%7.454KHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer440.098MEUR0.00%1Konsumentservice1
Hushåll / personlig vård566.507MEUR1.77%−0.54%15.291KIcke hållbara konsumentprodukter2
Industrimaskiner48.571MEUR0.00%4.60%143.931KProducenttillverkning2
Informationsteknologitjänster759.572MEUR19.97%0.71%24.898KTekniska tjänster6
Investmentbanker / mäklare263.365MEUR3.47%0.00%102.39KFinans2
Investmenthanterare5.733MEUR3.90%1.99%1.7KFinans1
Investmentbolag / aktiefond36.538MEUR6.49%0.84%430Diverse3
Stora banker11.521BEUR0.12%0.79%2.603MFinans4
Sjöfart991.729MEUR1.58%0.56%31.509KTransporter3
Medicinska specialistområden15.866MEUR−0.28%2.922KHälsoteknik1
Metallfabrikation788.878MEUR2.04%1.87%163.49KProducenttillverkning6
Diverse kommersiella tjänster16.549MEUR1.80%93.983KKommersiella tjänster3
Motorfordon40.044MEUR4.92%−0.33%6.315KKonsumentvaror1
Filmer / underhållning4.917BEUR5.88%1.04%629.37KKonsumentservice1
Multilinjeförsäkring71.672MEUR3.11%0.00%520Finans1
Raffinering/marknadsföring av olja4.817BEUR7.29%2.47%234.855KEnergimineraler2
Övriga metaller / mineraler1.19BEUR1.52%4.98%263.008KIcke-energimineraler2
Övrig transport261.792MEUR5.78%0.45%1.145KTransporter3
Paketerad programvara744.342MEUR0.62%0.30%105.564KTekniska tjänster7
Läkemedel: större85.553MEUR0.22%311.776KHälsoteknik1
Förlag: Böcker / tidskrifter6.209MEUR0.00%147Konsumentservice2
Massa och papper16.943MEUR0.00%50Processindustrier1
Fastighetsutveckling1.617BEUR2.96%−0.57%145.016KFinans6
Fastighetsfond2.326BEUR3.44%0.13%951Finans5
Rekreationsprodukter28.352MEUR5.39%0.47%6.209KKonsumentvaror1
Regionala banker2.5BEUR0.43%3.023MFinans2
Specialbutiker2.377BEUR4.46%1.58%160.113KDetaljhandel5
Special telekommunikationer6.683BEUR3.66%2.55%732.765KKommunikationer2
Stål50.086MEUR0.85%4.15%17.177KIcke-energimineraler3
Textiler252.365MEUR0.04%1.11%27.201KProcessindustrier8
Tobak861.12MEUR3.53%1.96%16Icke hållbara konsumentprodukter1
Vattenhjälpmedel874.389MEUR4.32%1.82%33.361KVerktyg2
Grossistdistributörer171.727MEUR3.34%1.86%18.741KDistributionstjänster5