Aktiemarknadsindustrier ‒ Israel

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
88.164M3.94%268.860KKommersiella tjänster1
23.815B-1.04%58.331KElektronisk teknik8
995.486M-0.76%7.893KProcessindustrier4
1.020B-0.70%2.856KTransporter2
599.588M-2.63%2.261MTransporter1
27.152B-0.17%406.572KVerktyg12
683.818M0.48%229Icke-energimineraler1
13.174B-1.03%11.546KIcke hållbara konsumentprodukter7
675.884M-0.85%251.789KProducenttillverkning2
252.755M-0.65%2.119KKonsumentvaror1
1.578B-1.43%5.917KIcke hållbara konsumentprodukter2
5.465B-0.44%74.051KHälsoteknik15
136.400M-2.25%28.509KKonsumentservice1
818.710M0.69%48.282KProducenttillverkning2
112.811M-1.96%471.932KDetaljhandel1
36.935B-0.08%1.882MProcessindustrier2
1.417B0.15%54.864KProcessindustrier2
24.063M-0.43%12.031KKommersiella tjänster1
2.313B5.17%52.551KElektronisk teknik4
171.129M-1.84%1.508KElektronisk teknik2
9.198B0.35%297.547KIcke-energimineraler2
1.848B2.35%72.406KProcessindustrier6
305.629M0.69%260.463KDetaljhandel1
20.326B-1.94%902.088KVerktyg5
9.649B-0.93%26.481KProducenttillverkning9
7.708B3.14%705.959KElektronisk teknik5
2.530B1.38%38.748KElektronisk teknik7
9.735B3.22%72.325KElektronisk teknik2
1.296B0.58%6.346KDistributionstjänster3
9.211B-1.02%121.246KKonsumentvaror4
36.414B-0.01%853.590KIndustriella tjänster18
211.312M-3.20%203.396KIndustriella tjänster1
8.222B0.57%150.840KFinans12
9.727B0.15%166.086KFinans30
4.159B1.49%18.564KDistributionstjänster5
22.901B-0.03%546.332KDetaljhandel8
292.295M0.04%4.860KIcke hållbara konsumentprodukter3
582.499M0.37%33.147KIcke hållbara konsumentprodukter1
13.213B1.37%118.548KIcke hållbara konsumentprodukter7
538.631M-8.34%171.616KIcke-energimineraler1
1.102B1.32%2.478KVerktyg1
33.748B-0.15%70.221KKonsumentvaror20
3.299B-1.01%7.003KHälsotjänster1
12.283B0.45%6.889KKonsumentservice6
4.766B1.89%6.486KIcke hållbara konsumentprodukter4
126.822M0.64%1.088KProducenttillverkning1
6.263B-0.33%75.299KProducenttillverkning10
1.867B-1.00%15.646KProcessindustrier4
83.907B-0.58%71.012KTekniska tjänster19
337.788M0.94%116.903KFinans1
1.892B-1.35%111.731KEnergimineraler4
121.049M-3.86%35.420KDetaljhandel1
17.765B1.57%146.264KTekniska tjänster7
3.875B0.51%42.839KFinans5
5.963B0.90%350.727KFinans8
1.823B1.17%5.314MDiverse5
9.001B-0.97%863.882KFinans1
353.846M0.13%125Finans1
11.215B-0.59%4.231MKommunikationer2
2.744B0.21%249.187KDistributionstjänster2
6.636B-0.23%1.343MHälsoteknik15
333.747M0.80%1.892KHälsotjänster2
818.716M-0.12%13.480KDiverse2
5.457B-0.13%30.984KKommersiella tjänster12
3.911B-0.33%10.916KProducenttillverkning5
935.125M-0.59%4.332KKonsumentvaror1
194.438M0.00%14Konsumentservice1
19.348B-1.11%225.442KFinans6
21.453B-0.08%570.230KEnergimineraler15
6.852B-0.08%3.043MEnergimineraler3
1.486B-0.37%22.556KKonsumentservice4
208.103M-0.43%282.239KKonsumentvaror1
116.601M-0.76%10.342KIcke-energimineraler2
2.582B0.45%54.411KTransporter5
15.168B0.16%91.570KTekniska tjänster23
451.848M4.97%10.664KKommersiella tjänster1
32.972B-0.43%1.528MHälsoteknik1
8.878B0.92%618.769KHälsoteknik3
21.810B3.73%183.782KHälsoteknik6
4.948B-0.45%1.984MFinans1
43.509M1.95%251.863KKonsumentservice1
1.857B0.98%9.789KProcessindustrier2
130.092B0.30%209.910KFinans47
22.559B-1.75%1.070MFinans10
144.095B0.69%2.998MFinans7
142.101M1.38%530Konsumentservice1
10.080B0.50%246.183KElektronisk teknik1
192.807M-3.79%132.984KHälsotjänster1
433.562M1.20%7.287KDetaljhandel1
97.994M-1.00%1.009MKommunikationer2
1.056B-0.25%9.365KIcke-energimineraler4
8.220B0.74%89.680KElektronisk teknik6
2.018B0.11%23.810KProcessindustrier4
3.955B-0.08%29.943KTransporter2
1.912B-0.48%7.639KProducenttillverkning2
22.298B-1.38%62.734KDistributionstjänster17
4.301B0.39%424.955KKommunikationer3
Ladda fler