Aktiemarknadsindustrier ‒ Israel

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Rymd & försvar47.899B ILS0.75%2.13%16.879KElektronisk teknik9
Jordbruksvaror / Fräsning523.698M ILS1.13%27.068KProcessindustrier3
Flygfrakt / kurirer1.834B ILS1.49%0.92%379Transporter4
Flygbolag853.263M ILS7.10%3.378MTransporter1
Alternativ kraftproduktion20.459B ILS1.12%−0.42%108.322KVerktyg11
Aluminium394.261M ILS3.74%0.40%235Icke-energimineraler1
Kläder / skodon9.421B ILS3.40%−1.08%6.095KIcke hållbara konsumentprodukter7
Bildelar: OEM684.824M ILS2.92%−6.24%280.072KProducenttillverkning3
Drycker: alkoholfria1.221B ILS4.85%−0.56%558Icke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik2.524B ILS−0.06%95.385KHälsoteknik9
Radio/TV61.554M ILS1.46%6.683KKonsumentservice1
Byggprodukter501.668M ILS−1.68%7.181KProducenttillverkning2
Kemikalier: jordbruk37.216B ILS11.49%−1.46%811.029KProcessindustrier3
Kemikalier: specialkemikalier5.674B ILS1.12%1.11%5.582KProcessindustrier4
Datorkommunikation903.38M ILS0.37%2.74%95.015KElektronisk teknik3
Datortillbehör291.081M ILS8.59%0.66%1.027KElektronisk teknik1
Datorbehandling hårdvara142.425M ILS−1.71%4.299KElektronisk teknik2
Konstruktionsmaterial10.659B ILS1.03%−2.60%130.263KIcke-energimineraler2
Containrar / förpackningar872.124M ILS5.33%0.59%11.801KProcessindustrier6
Varuhus161.387M ILS4.01%8.218KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel32.845B ILS2.04%1.05%31.577KVerktyg6
Elektriska produkter5.485B ILS1.82%−0.45%18.491KProducenttillverkning11
Elektroniska komponenter81.495M ILS0.00%223Elektronisk teknik1
Elektronisk utrustning / instrument13.151B ILS0.79%10.46%61.214KElektronisk teknik5
Elektronisk produktionsutrustning1.716B ILS4.19%−1.67%3.952KElektronisk teknik3
Elektronikdistributörer1.159B ILS7.11%2.32%25.72KDistributionstjänster3
Butiker för elektronik / vitvaror270.63M ILS7.39%0.54%728Detaljhandel2
Elektronik / vitvaror6.075B ILS2.14%1.95%58.219KKonsumentvaror4
Ingenjörsvetenskap och konstruktion32.893B ILS1.58%−0.01%65.496KIndustriella tjänster19
Miljötjänster124.145M ILS0.24%202.657KIndustriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing7.834B ILS3.77%0.31%63.48KFinans13
Finansiella konglomerat11.021B ILS3.13%0.10%26.397KFinans37
Livsmedel distributörer2.928B ILS2.39%−0.62%8.933KDistributionstjänster5
Livsmedelsbutiker11.974B ILS2.09%2.95%242.703KDetaljhandel6
Livsmedel: större diversifierade99.239M ILS2.02%−0.61%4.213KIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: specialiteter / godis12.316B ILS1.11%−0.96%22.411KIcke hållbara konsumentprodukter8
Skogsprodukter306.249M ILS−0.50%56.6KIcke-energimineraler1
Gasdistributörer707.883M ILS0.93%366Verktyg1
Hem byggnadsindustrin17.578B ILS2.78%0.44%54.809KKonsumentvaror20
Sjukhus / vård administration1.283B ILS6.04%−1.42%4.21KHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer12.551B ILS0.36%0.92%20.932KKonsumentservice6
Hushåll / personlig vård2.901B ILS1.70%−4.84%1.809KIcke hållbara konsumentprodukter3
Industriella konglomerat132.301M ILS1.53%−4.33%176Producenttillverkning1
Industrimaskiner7.556B ILS2.03%−0.26%18.987KProducenttillverkning13
Industriella specialiteter2.207B ILS4.05%−1.58%51.854KProcessindustrier3
Informationsteknologitjänster55.34B ILS0.54%−0.40%22.188KTekniska tjänster16
Försäkringsmäklare / tjänster174.961M ILS−1.27%6.888KFinans1
Integrerad olja30.882B ILS4.04%0.34%508.416KEnergimineraler14
Internet detaljhandel50.436M ILS3.21%2.341KDetaljhandel2
Internetprogramvara / tjänster5.541B ILS2.27%41.181KTekniska tjänster6
Investmentbanker / mäklare3.165B ILS4.28%2.21%63.213KFinans4
Investmenthanterare3.455B ILS6.76%0.32%97.667KFinans9
Investmentbolag / aktiefond4.39B ILS7.99%4.51%423.323KDiverse136
Stora banker160.842B ILS4.28%0.80%1.252MFinans7
Stora telekommunikationer14.645B ILS3.69%−1.00%8.28MKommunikationer2
Distributörer av medicinska produkter1.757B ILS3.12%1.33%169.56KDistributionstjänster2
Medicinska specialistområden1.467B ILS−1.69%133.936KHälsoteknik16
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster4.912B ILS0.61%−5.01%165.17KHälsotjänster3
Metallfabrikation414.804M ILS3.01%−1.07%301Producenttillverkning1
Diverse kommersiella tjänster3.816B ILS3.47%−2.00%51.433KKommersiella tjänster15
Övrig tillverkning2.91B ILS4.67%0.23%2.422KProducenttillverkning5
Motorfordon1.096B ILS1.37%0.42%2.504KKonsumentvaror1
Filmer / underhållning167.831M ILS−1.25%370Konsumentservice1
Multilinjeförsäkring32.479B ILS2.95%0.36%128.791KFinans8
Olje- och gasproduktion9.078B ILS8.85%−0.19%36.036KEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja4.6B ILS23.22%0.03%2.952MEnergimineraler3
Övriga konsumenttjänster1.951B ILS0.69%1.87%13.92KKonsumentservice4
Övriga metaller / mineraler13.055M ILS−1.86%8.83KIcke-energimineraler2
Övrig transport400.868M ILS2.76%2.08%4.108KTransporter2
Paketerad programvara21.115B ILS2.58%1.28%32.352KTekniska tjänster31
Personaltjänster358.862M ILS3.31%0.74%680Kommersiella tjänster1
Läkemedel: generiska31.583B ILS−0.32%826.025KHälsoteknik1
Läkemedel: större1.365B ILS0.73%−5.14%194.938KHälsoteknik8
Läkemedel: övriga127.848M ILS0.66%43.002KHälsoteknik5
Förlag: tidningar18.377M ILS3.51%4.825KKonsumentservice1
Massa och papper223.789M ILS−4.42%89.304KProcessindustrier1
Fastighetsutveckling108.756B ILS2.66%−0.49%54.342KFinans54
Fastighetsfond22.109B ILS5.78%0.21%175.421KFinans12
Regionala banker935.771M ILS9.85%−0.83%510Finans1
Restauranger139.618M ILS1.67%407Konsumentservice1
Halvledartillverkare20.879B ILS6.17%93.522KElektronisk teknik2
Specialbutiker282.658M ILS−3.82%165Detaljhandel1
Special telekommunikationer15.136M ILS3.09%10.278KKommunikationer1
Stål382.662M ILS−1.90%1.606KIcke-energimineraler2
Telekommunikationsutrustning3.79B ILS1.12%0.80%74.325KElektronisk teknik6
Textiler1.125B ILS0.42%9.296KProcessindustrier4
Lastbilsfrakt2.668B ILS1.76%−5.67%17.555KTransporter2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner1.897B ILS1.95%−0.60%2.439KProducenttillverkning2
Grossistdistributörer13.152B ILS8.98%−0.09%32.726KDistributionstjänster15
Trådlös telekommunikation5.483B ILS0.26%−1.69%174.423KKommunikationer3