Aktiemarknadssektorer ‒ Israel

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

         
5.985B0.23%26.834K415
16.151B0.83%1.217M37
45.245B0.13%41.350K528
33.900B-0.86%14.554K624
14.692B-0.01%4.696K614
31.114B-0.26%44.076K427
65.730B1.50%31.842K836
31.516B1.38%1.089M322
361.427B-0.38%427.369K12131
3.824B0.62%4.847K34
73.981B0.28%282.663K540
36.968B-0.37%140.783K219
2.676B-0.11%1.099M27
11.589B-0.81%51.011K510
46.964B1.09%263.291K724
23.376B-0.06%20.951K731
23.908B-0.26%338.070K512
114.694B-0.46%26.328K349
8.435B1.81%120.774K410
50.082B-0.38%120.339K318
Ladda fler