Aktiemarknadssektorer ‒ Israel

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.408B ILS3.16%−0.05%30.034K214
Kommunikationer21.417B ILS3.03%−0.96%555.926K36
Konsumentvaror27.961B ILS2.10%−0.72%72.162K323
Icke hållbara konsumentprodukter25.238B ILS1.70%+0.30%20.595K526
Konsumentservice15.279B ILS0.72%+0.10%21.359K614
Distributionstjänster15.928B ILS6.29%+0.00%36.426K424
Elektronisk teknik98.953B ILS0.62%+0.20%21.316K932
Energimineraler47.875B ILS7.75%−0.18%357.973K319
Finans360.78B ILS3.39%−0.14%350.728K10137
Hälsotjänster7.161B ILS1.79%+1.83%55.141K24
Hälsoteknik46.37B ILS−0.35%206.047K539
Industriella tjänster40.941B ILS1.49%−1.17%59.239K223
Diverse2.3B ILS4.59%+0.71%785.306K1161
Icke-energimineraler10.919B ILS1.01%−3.06%2.411M58
Processindustrier40.458B ILS5.05%+0.33%526.764K623
Producenttillverkning18.207B ILS2.16%−0.31%18.799K737
Detaljhandel11.677B ILS2.56%−0.55%81.363K512
Tekniska tjänster82.642B ILS0.90%+1.53%19.94K355
Transporter5.832B ILS0.72%+0.67%545.215K410
Verktyg51.372B ILS1.79%−0.88%144.152K319