Aktier med högst nettointäkt — Luxembourg Stock Market

Nettointäkt är ett företags vinst exklusive alla dess kostnader — den visar ett företags verkliga lönsamhet och hur väl det förvaltas. Det är ett verktyg som hjälper investerare att förstå om ett företag kan vara investeringsbart (även om detta bara är en av många mätvärden). I nedanstående lista hittar du företagen med de högsta nettointäkterna. Du kan börja utforma din investeringsstrategi direkt.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Resultat per aktie innan utspädning (FY)
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
Resultat per aktie efter utspädning (TTM)
EBITDA
Bruttovinst (MRQ)
Bruttoförtjänst (FY)
Inkomst
Resultat per aktie efter utspädning (FY)
Årlig avkastning
Inkomst
RTLLRTLGroup
8.41EUR8.41EUR8.41EUR1.158BEUR1.578BEUR6.637BEUR8.41EUR6.637BEUR1.301BEUR
REINIReinetIn
6.06EUR1.78EUR1.78EUR334.387MEUR146.125MEUR188.974MEUR6.06EUR188.974MEUR1.116BEUR
BRELBredero
35.34EUR35.34EUR35.34EUR1.036BEUR31.88MEUR35.34EUR31.88MEUR1.036BEUR
LXMPRLuxempar
24.81EUR24.80EUR24.22EUR501.01MEUR515.107MEUR24.22EUR515.107MEUR498.727MEUR
SOFAFSocfinaf
4.04EUR4.04EUR4.04EUR198.618MEUR156.598MEUR526.702MEUR4.04EUR526.702MEUR72.029MEUR
SCFNSSocfinas
2.93EUR76.64MEUR168.187MEUR2.93EUR168.187MEUR57.414MEUR
VLCNVelcanHo ord
1.16EUR1.22EUR−13.847MEUR2.425MEUR2.425MEUR6.456MEUR