Om

Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) är den enda aktiebörsen i Luxemburg, en av de minsta suveräna staterna i hela Europa. Den grundades 1928 och inledde påföljande år sin första handelssession. Trots landets begränsade storlek har börsen mer än 37 000 värdepapper - varav de flesta är skuldinstrument - tack vare sitt fokus på noteringar på internationella marknader.

LuxSE har flera avtal med andra börser: ett av dem gjorde det möjligt för börsen att bli den första börsen i Europa att notera en dim sum-obligation, en obligation i renminbi som emitterats utanför Kina. En annan, med EIB (Europeiska investeringsbanken), har gjort LuxSE till den första emittenten av gröna obligationer i Europa och till en ledare på den marknaden. År 1999 lanserades det viktigaste aktieindexet, LuxX, som består av nio luxemburgska företag. Dess totala marknadsvärde uppgår till drygt 58 miljarder dollar.