Aktier med högst volatilitet — Luxembourg Stock Market

Volatiliteten hos en aktie är fluktuationen av priset i en viss tidsram. De mest volatila aktierna kan visa prisfluktuationer på upp till flera hundra procent under dagen. På de utvecklade marknaderna tenderar volatiliteten att vara mycket lägre och överstiger inte 20-30%% under de lugna perioderna. Prisfluktuationer är inte alltid uppenbara när man tittar på aktier som ligger under $ 1. Du kan se prisförändringar i procent för att upptäcka sådana fluktuationer.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Senaste
Änd %
Änd
Teknisk klassificering
Vol
Volym*Pris
Börsvärde
P/E-tal
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
anställda
Sektor
LXMPRLuxempar
72.5EUR−3.97%−3.0EUR
Stark sälj
7.383K535.268K1.518BEUR3.1224.80EURFinans
BRELBredero
112.6EUR−2.93%−3.4EUR
Stark sälj
40345.378K3.388BEUR3.2835.34EURFinans
SOFAFSocfinaf
14.6EUR−1.35%−0.2EUR
Köp
6.44K94.024K264.242MEUR3.664.04EURFinans
SCFNSSocfinas
17.9EUR2.29%0.4EUR
Stark köp
1.422K25.454K342.9MEUR10.168KProcessindustrier
RTLLRTLGroup
41.28EUR−1.76%−0.74EUR
Sälj
006.502BEUR5.008.41EURKonsumentservice
REINIReinetIn
19.3EUR1.05%0.2EUR
Köp
003.544BEUR10.711.78EURFinans
VLCNVelcanHo ord
10.8EUR−0.92%−0.1EUR
Köp
0057.311MEUR1.22EURVerktyg