Aktiemarknadssektorer ‒ Luxemburg

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Elektronisk teknik626.965 B EUR1.83%+0.00%0631
Energimineraler222.675 B EUR0.26%−0.00%011
Icke-energimineraler218.43 B EUR0.88%−0.00%0315
Finans208.636 B EUR1.86%−0.01%27935
Konsumentvaror169.939 B EUR4.96%−0.00%014
Icke hållbara konsumentprodukter66.559 B EUR1.94%0.00%012
Industriella tjänster56.458 B EUR1.25%−0.00%011
Producenttillverkning55.602 B EUR1.09%−0.09%048
Verktyg48.113 B EUR4.19%0.00%1913
Hälsoteknik31.73 B EUR0.61%−0.00%027
Distributionstjänster11.307 B EUR0.94%−0.00%013
Kommersiella tjänster6.359 B EUR0.00%012
Konsumentservice5.947 B EUR6.27%−0.00%022
Kommunikationer2.148 B EUR8.63%0.00%20011
Processindustrier1.847 B EUR4.01%+0.42%20244
Tekniska tjänster1.233 B EUR−0.00%012
Detaljhandel60.738 M EUR2.50%0.00%111
Diverse190