Aktiemarknadssektorer ‒ Luxemburg

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster6.518B EUR−2.36%012
Kommunikationer2.78B EUR6.71%−0.55%011
Konsumentvaror118.372B EUR1.75%−1.81%025
Icke hållbara konsumentprodukter70.027B EUR2.70%−0.26%012
Konsumentservice6.476B EUR9.73%−0.42%022
Distributionstjänster5.623B EUR2.33%−1.24%012
Elektronisk teknik519.658B EUR2.17%−1.81%0528
Energimineraler179.745B EUR0.33%−0.35%011
Finans186.281B EUR1.97%−1.10%181035
Hälsoteknik26.647B EUR0.71%−1.45%027
Industriella tjänster46.328B EUR0.68%0.00%011
Diverse189
Icke-energimineraler170.692B EUR0.96%−0.18%0314
Processindustrier2.523B EUR3.32%−0.53%24456
Producenttillverkning56.68B EUR1.09%−0.41%049
Detaljhandel828.583M EUR0.85%0.84%022
Tekniska tjänster1.164B EUR−1.64%012
Verktyg45.254B EUR7.62%−0.23%013