Aktiemarknadsindustrier ‒ Luxemburg

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning741.232M EUR10.16%+0.53%363Process Industries2
Bildelar: OEM8.989B EUR0.57%−0.50%0Producer Manufacturing1
Eftermarknad för bilar528.747M EUR−1.60%0Consumer Durables1
Radio/TV5.091B EUR12.17%−0.00%0Consumer Services1
Kemikalier: jordbruk164.574M EUR1.62%+3.69%0Process Industries1
Kemikalier: specialkemikalier1.092B EUR+0.65%0Process Industries1
Datortillbehör6.072B EUR1.90%−0.88%0Electronic Technology1
Datorbehandling hårdvara37.372B EUR4.98%+1.43%0Electronic Technology6
Konstruktionsmaterial116.432B EUR0.23%−1.32%0Non-Energy Minerals8
Elektroniska hjälpmedel48.828B EUR7.06%+1.23%0Utilities3
Elektriska produkter31.213B EUR1.17%−1.90%0Producer Manufacturing4
Elektronisk produktionsutrustning61.633B EUR1.72%+0.58%0Electronic Technology4
Elektronikdistributörer6.578B EUR1.95%+0.81%0Distribution Services2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion51.705B EUR0.59%+1.01%0Industrial Services1
Finans / Uthyrning / Leasing20.809B EUR2.97%+0.19%0Finance4
Finansiella konglomerat1.345B EUR+0.01%47Finance4
Livsmedelsbutiker750.506M EUR0.63%−0.85%0Retail Trade1
Industrimaskiner7.806B EUR0.00%0.00%0Producer Manufacturing2
Industriella specialiteter209.393M EUR2.03%−0.64%0Process Industries1
Informationsteknologitjänster1.39B EUR+4.14%0Technology Services2
Investmentbanker / mäklare958.252M EUR9.65%−2.80%0Finance2
Investmenthanterare7.016B EUR1.15%+1.54%8Finance6
Investmentbolag / aktiefondMiscellaneous88
Livs- / sjukförsäkring28.105B EUR0.99%0.00%0Finance3
Stora banker48.89B EUR1.15%+0.06%0Finance7
Metallfabrikation7.089B EUR0.48%+0.44%0Producer Manufacturing2
Diverse kommersiella tjänster7.107B EUR−0.71%0Commercial Services2
Motorfordon114.033B EUR5.34%+0.33%0Consumer Durables4
Filmer / underhållning1.325B EUR0.85%−0.27%0Consumer Services1
Multilinjeförsäkring54.295B EUR1.48%−0.80%0Finance3
Raffinering/marknadsföring av olja181.808B EUR0.31%+1.37%0Energy Minerals1
Övriga metaller / mineraler12.963B EUR0.52%+0.80%0Non-Energy Minerals1
Läkemedel: större17.146B EUR1.08%−3.61%0Health Technology6
Läkemedel: övriga10.909B EUR−2.04%0Health Technology1
Fastighetsutveckling23.36B EUR2.95%+0.09%4Finance5
Fastighetsfond591.528M EUR0.00%7KFinance1
Regionala banker6.616B EUR7.71%0.00%0Finance1
Halvledartillverkare100.207B EUR0.95%+0.27%0Electronic Technology15
Specialbutiker60.305M EUR1.64%+0.00%1Retail Trade1
Special telekommunikationer2.341B EUR7.85%−0.18%0Communications1
Stål52.707B EUR2.39%+1.12%0Non-Energy Minerals5
Telekommunikationsutrustning339.904B EUR2.11%−0.00%0Electronic Technology2
Tobak70.138B EUR2.63%+2.55%0Consumer Non-Durables2