Aktiemarknadsindustrier ‒ Luxemburg

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning735.536M EUR10.35%0.27%677Processindustrier2
Bildelar: OEM7.4B EUR0.69%0.00%0Producenttillverkning1
Eftermarknad för bilar309.422M EUR0.00%0Konsumentvaror1
Radio/TV5.091B EUR12.16%−0.00%0Konsumentservice1
Kemikalier: jordbruk168.112M EUR1.62%0.00%0Processindustrier1
Kemikalier: specialkemikalier1.045B EUR0.00%0Processindustrier1
Datortillbehör5.966B EUR1.96%0.00%0Elektronisk teknik1
Datorbehandling hårdvara36.44B EUR5.20%0.00%0Elektronisk teknik6
Konstruktionsmaterial105.868B EUR0.26%0.00%0Icke-energimineraler8
Elektroniska hjälpmedel45.483B EUR7.58%0.00%2Verktyg3
Elektriska produkter35.234B EUR1.03%0.00%0Producenttillverkning4
Elektronisk produktionsutrustning63.159B EUR1.71%−0.00%0Elektronisk teknik4
Elektronikdistributörer5.571B EUR2.34%0.00%0Distributionstjänster2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion46.309B EUR0.67%−0.00%0Industriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing20.169B EUR3.10%0.00%0Finans5
Finansiella konglomerat1.47B EUR−0.68%2.27KFinans3
Livsmedelsbutiker761.018M EUR0.79%0.00%0Detaljhandel1
Industrimaskiner7.159B EUR2.25%0.00%0Producenttillverkning2
Industriella specialiteter217.264M EUR2.22%0.00%0Processindustrier1
Informationsteknologitjänster1.168B EUR0.00%0Tekniska tjänster2
Investmentbanker / mäklare1.126B EUR5.62%−6.90%0Finans2
Investmenthanterare6.852B EUR1.18%0.05%164Finans5
Investmentbolag / aktiefondDiverse89
Livs- / sjukförsäkring29.461B EUR1.00%0.00%0Finans3
Stora banker45.9B EUR1.23%0.00%0Finans7
Metallfabrikation6.849B EUR0.51%0.00%0Producenttillverkning2
Diverse kommersiella tjänster6.381B EUR0.00%0Kommersiella tjänster2
Motorfordon117.016B EUR1.74%−0.00%0Konsumentvaror4
Filmer / underhållning1.512B EUR0.75%0.00%0Konsumentservice1
Multilinjeförsäkring51.414B EUR1.58%0.00%0Finans3
Raffinering/marknadsföring av olja179.764B EUR0.32%0.00%0Energimineraler1
Övriga metaller / mineraler12.138B EUR0.56%0.00%0Icke-energimineraler1
Läkemedel: större15.624B EUR1.21%0.00%0Hälsoteknik6
Läkemedel: övriga10.813B EUR0.00%0Hälsoteknik1
Fastighetsutveckling21.039B EUR3.32%0.02%70Finans5
Fastighetsfond538.948M EUR0.00%3.06KFinans1
Regionala banker6.366B EUR8.10%0.00%0Finans1
Halvledartillverkare88.117B EUR1.09%0.00%0Elektronisk teknik15
Specialbutiker59.871M EUR1.67%0.00%1Detaljhandel1
Special telekommunikationer2.863B EUR6.52%0.00%6KKommunikationer1
Stål51.825B EUR2.49%0.00%0Icke-energimineraler5
Telekommunikationsutrustning319.125B EUR2.21%0.00%0Elektronisk teknik2
Textiler340.699M EUR0.00%0Processindustrier1
Tobak69.684B EUR2.68%0.00%0Icke hållbara konsumentprodukter2