Aktiemarknadsindustrier ‒ Luxemburg

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
695.528M4.580.86%331Processindustrier2
7.122B1.500.00%0Producenttillverkning1
164.117M0.002.16%0Konsumentvaror1
8.736B7.341.69%74Konsumentservice2
171.650M3.74%0Processindustrier1
%Processindustrier1
1.713B5.820.88%0Elektronisk teknik1
35.740B7.05-0.07%0Elektronisk teknik6
75.792B0.530.98%0Icke-energimineraler7
49.861B0.251.57%2Verktyg6
9.257B1.955.52%0Producenttillverkning3
43.406B0.691.44%0Elektronisk teknik5
18.770B2.14%0Elektronisk teknik1
7.295B1.420.00%0Elektronisk teknik1
3.938B5.212.04%0Distributionstjänster1
22.146B0.001.09%0Finans5
1.899B0.320.00%1.359KFinans2
480.412M1.34%0Detaljhandel1
8.310B0.592.15%0Icke hållbara konsumentprodukter1
7.207B0.00%0Producenttillverkning2
2.628B8.221.27%0Finans6
7.010B1.01-1.09%205Finans4
%Diverse80
29.221B2.730.59%0Finans3
9.470B3.76-2.02%0Finans3
5.717B2.411.67%0Producenttillverkning3
120.542M2.94%2.510KDiverse1
77.765B3.322.21%0Konsumentvaror4
216.385B0.245.62%0Energimineraler1
11.760B1.85%0Icke-energimineraler1
3.589B2.742.00%0Hälsoteknik2
9.631B4.13%0Hälsoteknik1
46.454B3.600.00%0Finans2
27.371B4.710.54%0Finans3
801.850M-3.17%22.100KFinans1
26.881B2.361.22%0Finans3
79.079B0.251.12%0Elektronisk teknik8
3.762B4.950.35%0Kommunikationer1
59.680B2.131.91%0Icke-energimineraler5
340.678B2.111.01%0Elektronisk teknik2
995.238M4.31%0Processindustrier2
42.083B4.061.12%0Icke hållbara konsumentprodukter1
60.305M-1.42%1Distributionstjänster1
Ladda fler