Aktiemarknadsindustrier ‒ Nigeria

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
887.809M0.00%15.000KKommersiella tjänster1
1813.366B5.35-0.63%867.169KProcessindustrier11
3.206B1.440.00%215.596KTransporter2
3.820B0.000.00%48.856KTransporter1
1059.679B1.31-1.55%1.389MIcke hållbara konsumentprodukter4
1.600B0.00%100Konsumentservice1
97.732B0.00%1.070KProcessindustrier1
38.208B2.770.00%310.426KProcessindustrier2
8016.239B5.74-0.31%441.118KIcke-energimineraler4
31.273B1.760.00%9.064KProcessindustrier1
%Detaljhandel1
49.184B1.65-0.83%27.329MVerktyg1
9.863B2.68-6.79%778.218KProducenttillverkning1
48.800B8.200.00%399.314KIndustriella tjänster2
26.309B0.940.00%24.526KFinans3
1150.011B3.640.04%1.547MIcke hållbara konsumentprodukter3
33.244B2.820.00%461.347KIcke hållbara konsumentprodukter1
%Hälsotjänster1
74.469B0.96-0.14%97.486KKonsumentservice4
134.767B2.87-6.03%2.931MIcke hållbara konsumentprodukter2
1.619B0.00%0Producenttillverkning1
49.918B7.560.13%768.356KProcessindustrier5
24.409B0.38%259.052KTekniska tjänster5
5.980B-1.48%3.232MFinans2
366.993B6.780.00%2.489KEnergimineraler1
3044.432B2.619.39%402.800KTekniska tjänster1
12.000B8.33-3.33%462.544KFinans2
300.000M0.00%17.765KDiverse1
44.885B2.59-3.35%8.930MFinans6
247.557B0.56-3.04%4.971MFinans2
1.584B1.180.00%35.519KProducenttillverkning1
1.776B8.000.00%3.372MKommersiella tjänster3
1.261B0.00%23.018KKonsumentvaror1
106.655B6.71-1.78%3.510MFinans9
430.610M8.050.00%65.815KProducenttillverkning1
103.377B0.13-4.02%5.396MEnergimineraler3
22.613B3.93-3.80%847.942KTransporter4
44.272B5.040.04%337.034KHälsoteknik6
24.390B2.87-2.87%1.981MFinans3
3.299B0.650.00%72.969KKonsumentservice3
19.859B-6.54%2.544MFinans1
1.540B9.420.00%11Finans1
3449.102B9.83-2.67%16.008MFinans14
642.326M0.00%3.000KKonsumentservice1
5.700B5.260.00%0Finans1
80.324B9.38-0.07%157.034KDetaljhandel2
29.043B5.970.00%139.868KDistributionstjänster3
4681.538B5.700.00%406.101KKommunikationer1
Ladda fler