Aktiemarknadsindustrier ‒ Nigeria

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
887.809M0.00%5Kommersiella tjänster1
1716.857B5.73-0.22%198.666KProcessindustrier11
2.973B2.410.00%497.138KTransporter2
3.418B8.82%266.962KTransporter1
871.602B1.600.00%241.640KIcke hållbara konsumentprodukter4
1.600B0.00%1.810KKonsumentservice1
35.701B2.970.00%22.245KProcessindustrier2
430.610M8.050.00%53.306KKommersiella tjänster1
7535.178B6.110.02%240.271KIcke-energimineraler3
30.718B1.790.00%3.011KProcessindustrier1
49.997B1.630.81%5.146MVerktyg1
7.926B4.449.78%894.657KProducenttillverkning1
2.192B0.00%500Konsumentvaror1
42.400B9.430.00%100.599KIndustriella tjänster2
19.763B0.200.00%65.200KFinans2
1141.701B3.670.00%19.516KIcke hållbara konsumentprodukter2
32.399B2.90-5.51%365.251KIcke hållbara konsumentprodukter1
71.797B1.000.00%46.269KKonsumentservice3
123.143B3.144.27%271.630KIcke hållbara konsumentprodukter2
1.619B0.00%2.293KProducenttillverkning1
45.775B8.250.00%65.902KProcessindustrier4
18.720B0.00%36.032KTekniska tjänster5
5.842B0.00%46.167KFinans2
287.889B8.750.04%179.339KEnergimineraler1
2611.533B3.080.00%104.447KTekniska tjänster1
11.300B8.850.00%103.141KFinans2
300.000M0.00%68.250KFinans1
41.675B2.781.24%2.210MFinans6
224.478B6.060.15%329.059KFinans2
1.126B0.00%9.250KKonsumentservice1
1.812B7.84-7.84%501.000KKommersiella tjänster3
1.261B0.00%171Konsumentvaror1
106.523B6.712.25%941.779KFinans9
96.670B-2.31%5.369MEnergimineraler3
25.454B3.49-3.44%2.227MTransporter4
43.479B5.13-0.14%229.273KHälsoteknik6
22.020B0.902.58%508.276KFinans3
2.938B1.470.00%182.833KKonsumentservice3
19.859B-3.74%796.107KFinans1
1.540B9.420.00%5.000KFinans1
3234.944B10.370.16%8.341MFinans14
642.326M0.00%15Konsumentservice1
6.000B5.000.00%0Finans1
80.135B9.41-0.04%8.263KDetaljhandel2
25.230B6.880.11%24.186KDistributionstjänster3
4681.538B5.700.00%178.623KKommunikationer1
Ladda fler