Aktiemarknadsindustrier ‒ Nigeria

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster887.809M NGN0.00%502.4KKommersiella tjänster1
Jordbruksvaror / Fräsning2.675T NGN4.76%0.25%453.655KProcessindustrier11
Flygfrakt / kurirer3.211B NGN2.54%0.00%544.965KTransporter2
Flygbolag20.185B NGN0.00%67.512KTransporter2
Aluminium1.43B NGN0.77%0.00%0Icke-energimineraler1
Drycker: med alkohol714.122B NGN4.13%1.17%5.32MIcke hållbara konsumentprodukter5
Radio/TV1.6B NGN0.00%1KKonsumentservice1
Kemikalier: jordbruk97.732B NGN0.00%0Processindustrier1
Kemikalier: specialkemikalier3.996B NGN5.00%9.59%231.57KProcessindustrier1
Kommersiell tryckning / formulär1.93B NGN1.54%9.55%282.29KKommersiella tjänster1
Datortillbehör588.358M NGN0.00%5KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial7.978T NGN5.85%−0.83%1.002MIcke-energimineraler3
Containrar / förpackningar23.759B NGN2.95%0.00%8.556KProcessindustrier2
ApotekskedjorDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel884.539B NGN2.49%2.23%4.386MVerktyg2
Elektriska produkter9.495B NGN3.71%3.86%764.969KProducenttillverkning2
Elektronisk utrustning / instrument330.48M NGN9.68%204.016KElektronisk teknik1
Elektronik / vitvaror2.192B NGN0.00%0Konsumentvaror1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion50.553B NGN7.91%0.00%497.664KIndustriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing25.132B NGN1.00%0.00%1.943KFinans3
Livsmedel: större diversifierade981.601B NGN5.30%0.51%309.562KIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: specialiteter / godis177.615B NGN5.26%0.00%797.211KIcke hållbara konsumentprodukter2
Heminredning1.35B NGN0.00%0Konsumentvaror1
Sjukhus / vård administrationHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer96.09B NGN1.55%0.00%49.975KKonsumentservice4
Hushåll / personlig vård150.116B NGN3.63%0.19%1.423MIcke hållbara konsumentprodukter2
Industriella konglomerat1.063B NGN0.00%0Producenttillverkning1
Industriella specialiteter46.354B NGN7.26%0.29%432.036KProcessindustrier5
Informationsteknologitjänster40.111B NGN0.25%0.00%4.639KTekniska tjänster2
Försäkringsmäklare / tjänster6.865B NGN−4.58%2.218MFinans2
Integrerad olja374.341B NGN7.74%0.00%25.749KEnergimineraler1
Investmentbanker / mäklare218.542B NGN4.26%−4.00%387.334KFinans2
Investmenthanterare300M NGN0.00%266.8KFinans1
Livs- / sjukförsäkring34.998B NGN4.06%1.57%10.838MFinans4
Stora banker747.163B NGN12.21%4.60%52.594MFinans3
Diverse kommersiella tjänster462.791M NGN0.00%1KKommersiella tjänster1
Motorfordon695.314M NGN0.00%17.575KKonsumentvaror1
Filmer / underhållning1.464B NGN0.00%0Konsumentservice1
Multilinjeförsäkring140.608B NGN7.14%2.45%1.959MFinans13
Rörledningar för olja och gas2.694B NGN0.00%0Industriella tjänster1
Raffinering/marknadsföring av olja78.745B NGN0.25%0.34%5.661MEnergimineraler2
Övriga konsumenttjänster743.279M NGN0.00%25KKonsumentservice1
Övriga metaller / mineraler1.743B NGN1.22%0.00%53.087KIcke-energimineraler1
Övrig transport36.187B NGN7.18%0.84%2.385MTransporter4
Paketerad programvara14.801B NGN7.72%1.03%1.887MTekniska tjänster3
Läkemedel: större47.097B NGN5.18%4.63%1.539MHälsoteknik6
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring8.098B NGN0.00%0.00%766.947KFinans2
Förlag: Böcker / tidskrifter3.267B NGN3.17%1.95%329.46KKonsumentservice3
Fastighetsutveckling18.931B NGN2.00%285.026KFinans1
Fastighetsfond1.54B NGN10.97%0.00%69.683KFinans1
Regionala banker3.281T NGN8.61%1.65%25.427MFinans12
Restauranger802.907M NGN−3.85%2.355MKonsumentservice1
Sparbanker13.45B NGN0.45%0.00%163.563KFinans1
Specialbutiker84.988B NGN9.99%0.03%351.412KDetaljhandel2
Special telekommunikationer2.585T NGN3.72%0.00%169.359KKommunikationer1
Grossistdistributörer69.766B NGN2.49%4.48%1.066MDistributionstjänster5
Trådlös telekommunikation4.732T NGN6.71%0.56%6.678MKommunikationer1