Aktiemarknadssektorer ‒ Nigeria

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Icke-energimineraler16.398 T NGN3.66%0.00%45.656 K35
Kommunikationer13.852 T NGN3.45%0.00%2.373 M12
Processindustrier7.96 T NGN1.86%+0.00%97.571 K518
Finans7.098 T NGN7.99%+0.94%6.896 M1243
Verktyg2.986 T NGN0.81%+0.14%802.735 K13
Energimineraler2.038 T NGN5.60%+0.22%891.361 K23
Icke hållbara konsumentprodukter1.751 T NGN2.42%+0.49%263.696 K413
Konsumentservice982.104 B NGN0.24%−9.34%153.724 K610
Industriella tjänster127.033 B NGN3.78%+9.52%1.236 M12
Transporter114.291 B NGN4.91%−0.21%566.397 K37
Distributionstjänster113.533 B NGN2.24%0.00%90.957 K13
Detaljhandel109.768 B NGN7.73%−0.05%7.835 K23
Tekniska tjänster87.564 B NGN1.49%−0.11%393.495 K24
Hälsoteknik59.493 B NGN3.18%−0.99%120.975 K15
Producenttillverkning14.43 B NGN2.93%−5.85%470.649 K23
Konsumentvaror5.024 B NGN0.00%4.299 K33
Kommersiella tjänster3.78 B NGN2.72%−1.81%214.624 K22
Elektronisk teknik2.32 B NGN−4.77%1.932 M22
Diverse11