Aktiemarknadssektorer ‒ Nigeria

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

         
7.752B0.46%1.183M25
3562.040B0.00%832.221K11
1.856B0.00%55.102K22
1855.609B0.00%53.109K411
58.503B0.00%82.793K59
4.501B9.14%154.175K12
448.127B0.04%182.921K26
3649.595B-0.65%11.726M1039
%11
31.612B-1.09%582.754K25
43.200B0.00%299.566K11
300.000M0.00%11.234K11
6823.076B0.07%848.784K14
750.178B0.01%1.248M521
11.956B1.47%207.028K44
235.271M0.00%65122
2036.305B-0.00%1.227K26
17.495B-0.81%2.416M26
37.803B0.00%6.757M11
Ladda fler