Aktiemarknadssektorer ‒ Ryssland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster609.705M RUB−3.11%142.786K11
Kommunikationer1.175T RUB−1.35%5.562M38
Konsumentvaror523.981B RUB−0.83%334.365K37
Icke hållbara konsumentprodukter131.763B RUB−4.03%165.992K23
Konsumentservice2.387B RUB−6.97%16.33K11
Distributionstjänster31.244B RUB−3.71%606.958K11
Elektronisk teknik841.445B RUB−6.51%74.377M26
Energimineraler27.691T RUB−1.19%6.077M417
Finans9.348T RUB+0.19%7.586B923
Hälsotjänster24.58B RUB−4.39%179.305K23
Hälsoteknik5.123B RUB−3.35%4.1M33
Industriella tjänster57.008B RUB−9.48%184.33K11
Diverse13.887B RUB−11.77%126.67K123
Icke-energimineraler9.278T RUB−0.46%4.077M423
Processindustrier2.294T RUB−0.61%20.795M49
Producenttillverkning413.799B RUB−2.12%435.637K511
Detaljhandel1.421T RUB−2.13%541.545K58
Tekniska tjänster828.527B RUB−1.10%1.207M25
Transporter1.127T RUB−5.73%21.401M59
Verktyg2.475T RUB−3.82%616.377M350