Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
440.835B0.25%2.973MElektronisk teknik4
288.896B-1.76%81.028KProcessindustrier3
183.594B1.31%6.835MTransporter2
1057.130B3.35%30.044MIcke-energimineraler1
96.765B0.42%1.273MDetaljhandel1
5.300B0.63%18.604KProducenttillverkning2
48.153B0.09%8.996KIcke hållbara konsumentprodukter2
7.728B0.20%237.209KHälsoteknik2
77.000M-0.55%380.000KKonsumentservice1
2.124B-8.84%7.592MProducenttillverkning1
877.839B4.14%119.483KProcessindustrier2
7.964B-0.09%96.300KProcessindustrier1
663.918B3.93%272.286KProcessindustrier5
Kol
796.742B0.82%661.379KEnergimineraler4
133.930B-0.33%8.301MProcessindustrier1
36.282B1.28%70.501KTekniska tjänster1
523.478B-0.93%151.445KDetaljhandel1
102.553B-0.04%97.920KDetaljhandel1
2507.404B0.48%229.744MVerktyg74
4.587B0.00%90.960KElektronisk teknik1
108.364B-0.02%164.502KDetaljhandel1
25.625B0.22%9.280KIndustriella tjänster1
48.049B-0.28%650Finans1
184.177B0.54%70.540KFinans3
1314.277B0.64%274.045KDetaljhandel4
40.951B2.26%34.500KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.733B-0.74%230Icke hållbara konsumentprodukter2
4.209B-0.29%1Verktyg1
1.915B0.52%4Konsumentvaror2
1014.158B3.42%694.456KKonsumentvaror2
61.798B0.22%25.445KHälsotjänster1
782.325M-0.23%46.900KIcke hållbara konsumentprodukter1
46.765M-1.01%8.360KProducenttillverkning2
14.284B0.67%168.449KProducenttillverkning4
109.943B0.71%2.352MFinans1
28894.203B1.36%25.992MEnergimineraler9
751.688B-0.35%111.511KDetaljhandel1
2605.778B-0.21%334.792KTekniska tjänster4
413.190B0.50%3.925MFinans1
898.913M-0.14%41.000KFinans1
6.191B-1.23%20Diverse18
3.456B0.00%230Finans1
282.647B-0.32%2.091MTransporter2
93.150B-0.68%61.392KHälsotjänster1
8.994B-1.95%77Producenttillverkning1
3.405B-1.59%396.101KKommersiella tjänster4
507.916B-1.23%102.819KProducenttillverkning3
18.483B0.12%3.211KKonsumentvaror2
1181.643B0.28%1.138KIndustriella tjänster1
2489.696B0.77%1.781MEnergimineraler9
37.762B0.72%30.866KEnergimineraler4
111.843B0.93%808.044KIndustriella tjänster3
5022.365B0.29%5.028MIcke-energimineraler7
175.447B-1.81%5.299MTransporter2
1.842B-1.06%1.925MHälsoteknik1
2548.385B-1.20%899.832KIcke-energimineraler9
94.424B1.51%287.840KTransporter1
509.715B2.04%194.285KFinans6
17191.708B-0.69%1.630BFinans13
1.242B0.00%930Konsumentservice1
995.878B-0.09%775.725KKommunikationer9
3556.715B1.35%20.339MIcke-energimineraler9
2.959B-0.51%51.503KTransporter2
86.509B0.67%538.173KProducenttillverkning8
1.066B-4.49%1.102MDistributionstjänster3
838.295B0.33%12.933MKommunikationer2
Ladda fler