Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
384.363B-1.89%2.536MElektronisk teknik4
128.803B12.34-1.72%16.562KProcessindustrier3
127.203B-0.51%2.107MTransporter2
926.546B-3.39%5.895MIcke-energimineraler1
53.444B15.58-1.44%576.350KDetaljhandel1
4.733B3.80-2.36%7.583KProducenttillverkning2
56.623B3.94-2.35%16.242KIcke hållbara konsumentprodukter2
7.343B22.24-3.31%259.001KHälsoteknik2
56.980M-4.68%5.447MKonsumentservice1
1.660B-1.44%527.700KProducenttillverkning1
1629.230B35.60-4.48%68.895KProcessindustrier2
267.350B9.27-4.41%156.863KProcessindustrier3
Kol
720.889B4.83-1.59%126.869KEnergimineraler4
141.367B11.760.11%18.660MProcessindustrier1
22.048B18.5219.72%353.851KTekniska tjänster1
49.760B-2.88%79.498KDetaljhandel1
94.312B-0.88%329.550KDetaljhandel1
1542.780B7.18-1.35%114.050MVerktyg52
3.074B5.360.00%13.120KElektronisk teknik1
39.297B33.39-1.09%190.850KDetaljhandel1
21.533B-0.13%2.760KIndustriella tjänster1
52.559B1.90%6.720KFinans1
89.307B0.004.13%96.331KFinans4
534.954B13.59-5.06%78.738KDetaljhandel4
37.392B4.00-0.35%5.639KIcke hållbara konsumentprodukter1
2.977B0.03-1.07%640Icke hållbara konsumentprodukter1
3.138B-2.25%2Verktyg1
847.071M-0.78%6Konsumentvaror1
364.939B8.22-4.70%1.234MKonsumentvaror2
26.668B-1.13%24.972KHälsotjänster1
10.619B-2.16%24.067KProducenttillverkning3
12.836B-0.74%26.843KTekniska tjänster1
64.517B0.46%1.667MFinans2
18847.266B7.78-2.42%10.068MEnergimineraler7
147.529B0.32%114.575KDetaljhandel1
498.342B0.75-3.41%230.703KTekniska tjänster5
203.966B0.00-0.60%1.526MFinans2
708.234M0.000.00%3.700KFinans1
6.235B0.53%20.280KDiverse22
2.918B7.09-1.28%590Finans1
143.921B0.00%28Kommunikationer1
199.472B7.94-1.34%703.702KTransporter2
43.830B0.000.79%6.970KHälsotjänster1
5.894B-1.65%44Producenttillverkning1
991.032M0.00-2.96%6.257MKommersiella tjänster3
132.443B12.490.69%306.860KProducenttillverkning1
14.038B-0.15%4.147KKonsumentvaror3
1086.510B8.04-0.71%1.104MEnergimineraler6
19.388B-0.38%5.200KEnergimineraler2
4282.309B12.46-2.59%1.097MIcke-energimineraler6
125.079B1.78-0.66%1.608MTransporter2
1.162B-1.15%2.040MHälsoteknik1
644.160M9.23-0.71%124.800KHälsoteknik1
1790.449B6.95-2.77%77.763KIcke-energimineraler7
9.792B72.16-1.52%71.967KTransporter1
257.953B1.83-2.25%13.434KFinans5
3610.487B11.78-2.44%1.439BFinans10
750.045M-0.86%7.130KKonsumentservice1
12.906B6.62-0.80%8.548MKommunikationer3
2516.517B24.63-3.47%2.481MIcke-energimineraler8
2.230B-2.58%101.299KTransporter2
79.911B0.48-0.47%66.051KProducenttillverkning5
719.234M2.210.22%277.210KDistributionstjänster2
779.997B11.99-2.56%4.985MKommunikationer4
Ladda fler