Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
447.941B-0.55%13.644MElektronisk teknik4
281.670B-0.31%132.923KProcessindustrier3
190.862B2.68%20.116MTransporter2
1111.597B-0.95%20.515MIcke-energimineraler1
96.262B0.09%1.722MDetaljhandel1
5.345B-0.72%4.459KProducenttillverkning2
50.043B-0.27%25.046KIcke hållbara konsumentprodukter2
8.115B-2.42%262.970KHälsoteknik2
74.760M-2.91%6.911MKonsumentservice1
2.401B-0.38%11.263MProducenttillverkning1
914.445B0.49%59.715KProcessindustrier2
3.858B3.09%473.600KProcessindustrier1
674.400B-5.54%517.174KProcessindustrier5
Kol
816.185B-1.24%345.088KEnergimineraler4
136.236B0.51%10.518MProcessindustrier1
38.961B0.97%78.458KTekniska tjänster1
536.163B2.26%272.355KDetaljhandel1
102.095B-0.73%115.500KDetaljhandel1
2533.371B0.12%181.000MVerktyg74
4.551B0.81%91.190KElektronisk teknik1
107.951B-0.28%155.250KDetaljhandel1
25.526B-1.04%22.090KIndustriella tjänster1
48.317B0.14%2.370KFinans1
183.987B-0.19%79.450KFinans3
1372.152B0.57%400.435KDetaljhandel4
40.687B-2.73%35.390KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.742B0.00%670Icke hållbara konsumentprodukter2
4.209B-1.13%2Verktyg1
1.902B-0.56%22Konsumentvaror2
1000.216B-2.52%763.969KKonsumentvaror2
65.626B-1.41%24.772KHälsotjänster1
788.730M-0.92%113.400KIcke hållbara konsumentprodukter1
46.530M0.00%1.880KProducenttillverkning2
14.479B-1.09%387.238KProducenttillverkning4
110.726B-0.35%2.065MFinans1
30446.600B0.90%18.354MEnergimineraler9
756.763B-2.19%244.573KDetaljhandel1
2636.443B-0.50%245.457KTekniska tjänster4
407.612B-0.24%3.061MFinans1
937.296M1.20%34.000KFinans1
6.169B0.53%70Diverse18
3.426B0.89%70Finans1
282.027B0.32%894.000KTransporter2
96.390B-3.51%35.379KHälsotjänster1
8.874B-0.61%26Producenttillverkning1
3.359B-0.05%1.070MKommersiella tjänster4
489.459B0.13%1.173MProducenttillverkning3
18.905B0.76%2.855KKonsumentvaror2
1183.818B-0.67%724Industriella tjänster1
2567.269B-0.77%1.664MEnergimineraler9
39.068B-1.88%106.399KEnergimineraler4
116.641B0.18%751.279KIndustriella tjänster3
5073.530B-0.87%2.933MIcke-energimineraler7
176.550B-0.12%1.485MTransporter2
1.808B-0.25%1.904MHälsoteknik1
2449.523B-1.59%604.310KIcke-energimineraler9
98.196B-0.24%128.870KTransporter1
498.961B-3.79%134.266KFinans6
17067.378B-0.57%983.879MFinans13
1.216B-2.86%9.890KKonsumentservice1
1036.522B1.92%673.930KKommunikationer9
3673.676B-1.48%26.685MIcke-energimineraler9
2.935B0.44%26.156KTransporter2
90.799B-1.75%163.041KProducenttillverkning8
1.049B-1.06%359.501KDistributionstjänster3
845.242B0.45%9.225MKommunikationer2
Ladda fler