Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Rymd & försvar1.325T RUB0.02%35.679MElektronisk teknik4
Jordbruksvaror / Fräsning318.399B RUB−0.00%30.495KProcessindustrier4
Flygbolag282.073B RUB−0.50%2.652MTransporter2
Alternativ kraftproduktion54.318B RUB0.14%3.7MVerktyg1
Aluminium959.487B RUB−0.96%2.489MIcke-energimineraler2
Kläder / skodon detaljhandel50.814B RUB1.37%219.93KDetaljhandel1
Bildelar: OEM19.285B RUB−0.41%16.802KProducenttillverkning2
Drycker: med alkohol119.328B RUB−0.45%40.61KIcke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik1.792B RUB−0.42%2.483KHälsoteknik1
Byggprodukter6.291B RUB−0.53%2.536MProducenttillverkning1
Kemikalier: jordbruk1.576T RUB−0.25%87.772KProcessindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier411.844B RUB0.28%62.058KProcessindustrier3
Kol337.19B RUB0.44%292.333KEnergimineraler3
Containrar / förpackningar81.149B RUB2.50%78.032MProcessindustrier1
Dataprocesseringstjänster35.737B RUB−0.63%54.12KTekniska tjänster1
Varuhus183.677B RUB−0.50%124.42KDetaljhandel1
Apotekskedjor130.587B RUB−0.08%3.832MDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel2.662T RUB0.30%469.395MVerktyg47
Elektroniska komponenter11.102B RUB−0.80%497.534KElektronisk teknik2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion77.129B RUB1.35%120.2KIndustriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing58.409B RUB−0.04%14.915KFinans1
Finansiella konglomerat178.877B RUB2.03%129.446KFinans2
Livsmedelsbutiker999.363B RUB−0.52%110.175KDetaljhandel4
Livsmedel: specialiteter / godis28.846B RUB−0.30%5.61KIcke hållbara konsumentprodukter1
Gasdistributörer109.727B RUB4.05%143.843KVerktyg2
Heminredning3.571B RUB−1.46%523Konsumentvaror1
Hem byggnadsindustrin502.103B RUB−1.12%246.157KKonsumentvaror2
Sjukhus / vård administrationHälsotjänster1
Industrimaskiner26.509B RUB−0.40%247.189KProducenttillverkning3
Försäkringsmäklare / tjänster60.786B RUB−0.77%680.2KFinans1
Integrerad olja16.967T RUB0.46%11.646MEnergimineraler8
Internet detaljhandelDetaljhandel1
Internetprogramvara / tjänster930.073B RUB0.49%593.529KTekniska tjänster5
Investmentbanker / mäklare436.892B RUB0.44%2.752MFinans2
Investmenthanterare1.326B RUB0.56%77.5KFinans1
Investmentbolag / aktiefond9.014B RUB3.14%14.21KDiverse24
Stora banker3.752B RUB−0.51%3.37KFinans1
Stora telekommunikationer469.244B RUB−0.17%3.242MKommunikationer3
Sjöfart578.609B RUB−0.08%2.736MTransporter2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster27.174B RUB−0.61%1.031MHälsotjänster2
Diverse kommersiella tjänster820.756M RUB0.14%112.508KKommersiella tjänster1
Övrig tillverkning217.632B RUB−0.84%77.12KProducenttillverkning1
Motorfordon73.382B RUB1.41%231.414KKonsumentvaror4
Multilinjeförsäkring161.928B RUB0.67%11.185MFinans1
Olje- och gasproduktion2.211B RUB−0.48%7.78KEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja9.631T RUB0.07%602.226KEnergimineraler5
Övriga metaller / mineraler3.542T RUB0.80%5.982MIcke-energimineraler6
Övrig transport346.034B RUB3.68%23.215MTransporter2
Läkemedel: större3.323B RUB−0.46%3.61MHälsoteknik1
Läkemedel: övriga1.786B RUB−1.43%166.2KHälsoteknik1
Ädelmetaller1.901T RUB−0.19%158.433KIcke-energimineraler5
Järnvägar53.603B RUB−0.76%103.982KTransporter1
Fastighetsutveckling395.808B RUB1.26%326.216KFinans4
Regionala banker7.921T RUB−0.10%3.671BFinans10
Restauranger3.18B RUB0.10%11.32KKonsumentservice1
Special telekommunikationer14.249B RUB0.09%142.401KKommunikationer2
Stål3.465T RUB1.92%5.909MIcke-energimineraler11
Lastbilsfrakt41.199B RUB−1.47%1.175MTransporter2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner246.57B RUB0.68%184.967KProducenttillverkning4
Grossistdistributörer33.383B RUB0.05%144.058KDistributionstjänster1
Trådlös telekommunikation801.552B RUB−0.64%2.467MKommunikationer3