Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Rymd & försvar524.567B RUB0.16%9.948MElektronisk teknik4
Jordbruksvaror / Fräsning184.316B RUB1.08%65.252KProcessindustrier4
Flygbolag223.264B RUB0.66%10.485MTransporter2
Alternativ kraftproduktion12.092B RUB0.41%2.53MVerktyg1
Aluminium877.765B RUB0.86%7.244MIcke-energimineraler2
Kläder / skodon detaljhandel50.252B RUB3.59%1.766MDetaljhandel1
Bildelar: OEM10.018B RUB−0.53%66.591KProducenttillverkning2
Drycker: med alkohol94.202B RUB1.01%155.924KIcke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik1.36B RUB13.99%4.28%3.693KHälsoteknik1
Byggprodukter3.123B RUB0.19%1.216MProducenttillverkning1
Kemikalier: jordbruk1.672T RUB−0.03%38.78KProcessindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier360.541B RUB1.68%200.163KProcessindustrier3
Kol272.774B RUB1.93%1.191MEnergimineraler3
Containrar / förpackningar80.082B RUB−0.53%73.84MProcessindustrier1
Dataprocesseringstjänster23.487B RUB1.07%133.876KTekniska tjänster1
Varuhus128.593B RUB4.26%354.117KDetaljhandel1
Apotekskedjor95.228B RUB0.99%590KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel1.99T RUB−0.29%826.828MVerktyg47
Elektroniska komponenter1.067B RUB24.07%6.965MElektronisk teknik1
Elektronisk produktionsutrustning7.674B RUB−0.32%559.48KElektronisk teknik1
Elektronikdistributörer28.668B RUB2.26%985.074KDistributionstjänster1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion63.16B RUB−0.98%55.17KIndustriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing54.859B RUB0.65%6.67KFinans1
Finansiella konglomerat157.149B RUB1.19%1.632MFinans3
Livsmedelsbutiker777.694B RUB0.29%444.971KDetaljhandel4
Livsmedel: specialiteter / godis17.369B RUB1.52%7.77KIcke hållbara konsumentprodukter1
Gasdistributörer101.975B RUB−0.24%18.318KVerktyg2
Heminredning1.354B RUB−0.32%295Konsumentvaror1
Hem byggnadsindustrin460.803B RUB2.63%555.929KKonsumentvaror2
Sjukhus / vård administration33.262B RUB4.84%0.60%71.091KHälsotjänster1
Industrimaskiner7.695B RUB2.28%115.478KProducenttillverkning3
Försäkringsmäklare / tjänster37.873B RUB−0.82%549.92KFinans1
Integrerad olja13.975T RUB0.71%12.135MEnergimineraler8
Internet detaljhandel192.878B RUB0.67%267.624KDetaljhandel1
Internetprogramvara / tjänster875.997B RUB2.82%1.428MTekniska tjänster5
Investmentbanker / mäklare280.721B RUB1.21%4.39MFinans2
Investmenthanterare798.621M RUB1.71%96.2KFinans1
Investmentbolag / aktiefond6.747B RUB1.45%6.29KDiverse30
Stora banker3.429B RUB0.00%6.2KFinans1
Stora telekommunikationer431.568B RUB1.54%2.636MKommunikationer3
Sjöfart321.617B RUB8.57%29.294MTransporter2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster35.775B RUB1.21%25.484KHälsotjänster1
Diverse kommersiella tjänster667.772M RUB0.50%256.924KKommersiella tjänster1
Övrig tillverkning193.142B RUB0.47%275.2KProducenttillverkning1
Motorfordon47.913B RUB−1.51%141.941KKonsumentvaror4
Multilinjeförsäkring107.495B RUB1.64%8.044MFinans1
Olje- och gasproduktion1.242B RUB1.29%245.46KEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja7.13T RUB2.96%1.702MEnergimineraler5
Övriga metaller / mineraler3.311T RUB−0.04%2.35MIcke-energimineraler5
Övrig transport187.023B RUB3.13%58.996MTransporter3
Läkemedel: större2.238B RUB1.08%8.454MHälsoteknik1
Läkemedel: övriga1.026B RUB3.12%456.6KHälsoteknik1
Ädelmetaller1.741T RUB4.90%825.386KIcke-energimineraler5
Järnvägar45.769B RUB2.75%238.981KTransporter1
Fastighetsutveckling311.78B RUB6.90%1.08MFinans4
Regionala banker6.711T RUB1.35%9.588BFinans10
Restauranger1.249B RUB−0.26%7.67KKonsumentservice1
Special telekommunikationer619.31B RUB2.00%4.809MKommunikationer3
Stål2.44T RUB1.81%12.709MIcke-energimineraler11
Lastbilsfrakt6.033B RUB0.13%40.6KTransporter2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner170.304B RUB1.63%665.214KProducenttillverkning4
Grossistdistributörer33.994B RUB1.32%331.667KDistributionstjänster1
Trådlös telekommunikation249.196B RUB−0.35%22.182MKommunikationer2