Aktiemarknadsindustrier ‒ Ryssland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
375.895B0.56%10.078MElektronisk teknik4
266.984B10.60-0.72%258.588KProcessindustrier3
199.740B0.43%15.152MTransporter2
1116.687B0.55%25.879MIcke-energimineraler1
81.586B10.21-2.92%11.751MDetaljhandel1
4.975B1.81-0.67%668Producenttillverkning2
48.746B3.621.54%47.311KIcke hållbara konsumentprodukter2
10.196B1.42-1.06%773.171KHälsoteknik2
64.960M2.16%1.312MKonsumentservice1
1.529B-0.66%911.900KProducenttillverkning1
1187.417B8.53-0.37%108.927KProcessindustrier2
280.886B8.03-0.10%57.176KProcessindustrier3
Kol
922.907B4.20-0.16%1.350MEnergimineraler4
153.150B0.002.91%22.451MProcessindustrier1
35.762B14.00-2.27%92.132KTekniska tjänster1
344.366B0.00-3.34%746.240KDetaljhandel1
102.263B0.22%52.320KDetaljhandel1
1906.345B5.820.08%423.328MVerktyg52
4.136B3.98-2.36%82.700KElektronisk teknik1
73.417B17.87-0.73%851.865KDetaljhandel1
23.339B0.85%5.010KIndustriella tjänster1
55.797B1.12%6.070KFinans1
151.943B-16.16%124.996KFinans4
1182.739B9.08-0.70%477.628KDetaljhandel5
52.990B2.823.48%40.070KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.397B0.03-0.41%940Icke hållbara konsumentprodukter1
3.643B0.66%1Verktyg1
894.575M-1.45%9Konsumentvaror1
778.470B4.33-0.66%660.923KKonsumentvaror2
58.001B5.001.62%19.041KHälsotjänster1
726.510M8.19-1.01%24.500KIcke hållbara konsumentprodukter1
41.360M0.00%2.280KProducenttillverkning1
12.929B5.770.26%151.716KProducenttillverkning4
81.442B-0.36%76.484KTekniska tjänster1
84.293B0.000.70%1.182MFinans2
26789.684B5.02-0.95%42.883MEnergimineraler7
322.249B-4.64%1.759MDetaljhandel1
1674.551B0.27-1.14%2.400MTekniska tjänster5
316.192B6.803.87%21.943MFinans2
897.674M2.760.97%14.000KFinans1
5.396B0.20%26.100KDiverse20
2.910B5.693.12%370Finans1
260.393B6.08-0.43%1.444MTransporter2
87.746B0.000.01%46.427KHälsotjänster1
8.392B-0.65%8Producenttillverkning1
1.963B0.00-4.81%2.074MKommersiella tjänster4
161.421B10.230.22%68.370KProducenttillverkning1
18.893B1.19%6.347KKonsumentvaror2
1338.042B6.53-2.45%5.682MEnergimineraler6
27.702B-0.77%850Energimineraler2
78.084B36.230.93%501.090KIndustriella tjänster1
4637.128B11.051.17%9.981MIcke-energimineraler6
145.099B1.532.53%2.317MTransporter2
1.565B-0.96%1.290MHälsoteknik1
2361.446B6.750.32%1.475MIcke-energimineraler7
100.244B8.65-1.01%454.830KTransporter1
462.149B2.982.16%26.054KFinans5
7433.481B5.943.45%8.285BFinans10
1.099B-0.30%2.260KKonsumentservice1
448.016B3.900.12%1.494MKommunikationer5
3317.077B16.98-0.35%13.937MIcke-energimineraler7
2.696B1.09%20.659KTransporter2
87.933B0.431.30%78.490KProducenttillverkning6
806.304M1.971.34%324.817KDistributionstjänster2
896.455B7.47-0.68%14.307MKommunikationer4
Ladda fler