Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Sri Lanka

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster18.604B LKR2.16%−5.30%12.463K28
Kommunikationer260.95B LKR4.41%+1.50%1.613M22
Konsumentvaror13.338B LKR0.33%−2.22%69.535K57
Icke hållbara konsumentprodukter671.617B LKR9.62%−0.75%110.152K721
Konsumentservice303.862B LKR1.20%−1.09%22.763K337
Distributionstjänster206.758B LKR1.38%−0.02%55.26K312
Elektronisk teknik6.719B LKR0.00%30.445K11
Energimineraler23.69B LKR0.00%+0.25%45.49K22
Finans1.473T LKR2.99%−0.51%194.29K987
Hälsotjänster117.556B LKR1.91%−0.45%43.812K28
Hälsoteknik311.3M LKR+10.00%2K11
Industriella tjänster20B LKR0.00%−3.02%88.459K13
Diverse27.425B LKR18.79%−1.80%32.04K28
Icke-energimineraler61.168B LKR5.98%−0.33%47.107K310
Processindustrier199.761B LKR3.29%−0.98%1.338M629
Producenttillverkning331.41B LKR5.81%−0.77%83.503K723
Detaljhandel411.439B LKR1.40%−1.37%147.576K58
Tekniska tjänster8.651B LKR0.00%−1.98%29.647K23
Transporter281.776B LKR2.41%+1.72%2.309M33
Verktyg50.939B LKR3.91%−1.46%80.137K29