Aktiemarknadssektorer ‒ Sri Lanka

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividend Yield Forward
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster6.202B LKR8.41%−4.86%108.725K26
Kommunikationer229.545B LKR6.04%3.15%1.107M22
Konsumentvaror14.629B LKR3.28%1.58%10.943K69
Icke hållbara konsumentprodukter569.6B LKR6.68%1.27%385.463K824
Konsumentservice257.042B LKR0.50%0.83%94.517K338
Distributionstjänster212.895B LKR0.84%−0.36%159.9K312
Elektronisk teknik7.31B LKR1.48%185.667K11
Energimineraler23.01B LKR0.00%−0.10%70.258K22
Finans1.486T LKR1.69%1.53%1.74M894
Hälsotjänster78.849B LKR5.51%0.58%23.566K17
Hälsoteknik339.6M LKR−8.33%3.5K11
Industriella tjänster15B LKR6.67%5.30%4.967M12
Diverse16.789B LKR1.15%1.68%138.682K27
Icke-energimineraler62.631B LKR0.72%1.16%517.024K310
Processindustrier233.057B LKR1.58%4.00%12.306M629
Producenttillverkning411.941B LKR2.70%−0.50%213.914K624
Detaljhandel311.669B LKR2.23%0.84%392.238K59
Tekniska tjänster1.429B LKR7.69%127.671K22
Transporter280.939B LKR5.70%−0.69%418.827K33
Verktyg45.397B LKR3.56%0.92%264.307K29