Aktier med hög beta Tunisiska aktier

Beta är ett begrepp som mäter hur volatil en aktie är i förhållande till totalmarknaden. Aktier med hög beta kan vara bra tillgångar för investerare med hög risktolerans, eftersom risken innebär att de också kan ge hög avkastning.Tunisien är tillräckligt mångsidigt för att erbjuda ett hyfsat antal sådana aktier – Att investera i dem kan naturligtvis fungera, men kom ihåg att vinster och förluster är två sidor av samma mynt, så handla försiktigt och rationellt.

Tickersymbol
Beta 1Y
Pris
Förändring % 1D
Förändring 1D
Teknisk klassificering 1D
Volym 1D
Volym*pris 1D
Börsvärde
P/E-tal
(TTM)
Utdelning per andel
(TTM)
Anställda
Sektor
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.62TND0.00%0.00TND
Sälj
4.245K11.122K335.36MTNDFinans
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
99.20TND−0.14%−0.14TND
Köp
2.843K282.026K3.546BTNDFinans
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
13.14TND0.00%0.00TND
Sälj
15.634K205.431K3.252BTNDIcke hållbara konsumentprodukter
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
41.54TND−0.17%−0.07TND
Köp
2.305K95.75K1.695BTNDFinans
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
55.98TND0.00%0.00TND
Sälj
33018.473K251.91MTNDFinans
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.40TND−1.12%−0.05TND
Stark sälj
8593.78K45.988MTNDIcke-energimineraler
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.38TND0.47%0.03TND
Köp
11.378K72.592K251.91MTND0.956.65TNDFinans
LSTRELECTROSTAR
0.45TND2.27%0.01TND
Köp
3431544.527MTNDElektronisk teknik
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.15TND0.00%0.00TND
Köp
6.378K20.091K14.606MTNDIndustriella tjänster
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.47TND3.89%0.13TND
Sälj
7.254K25.171K51.583MTNDProducenttillverkning
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.53TND−0.61%−0.04TND
Sälj
2.511K16.397K185.169MTNDProducenttillverkning
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.02TND−1.18%−0.06TND
Stark sälj
7.115K35.717K194.31MTNDDetaljhandel
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.80TND0.00%0.00TND
Köp
7.942K69.89K563.199MTNDFinans
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.43TND2.38%0.01TND
Sälj
10K4.3K44.604MTNDTransporter
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.64TND−0.23%−0.02TND
Sälj
8.718K75.324K707.368MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.67TND1.52%0.01TND
Stark köp
2.586K1.733K71.28MTNDIndustriella tjänster
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.85TND−0.41%−0.02TND
Sälj
7.345K35.623K64.284MTND10.420.47TNDDistributionstjänster
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.49TND0.00%0.00TND
Sälj
21136129.509MTND7.550.86TND95Finans
CCCARTHAGE CEMENT
1.86TND0.54%0.01TND
Sälj
4.74K8.816K635.706MTND20.720.09TNDIcke-energimineraler
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.60TND1.69%0.06TND
Sälj
34.424K123.926K547.62MTNDFinans
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
97.38TND1.44%1.38TND
Stark köp
4390201.6MTND7.6912.48TNDProcessindustrier
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.25TND0.00%0.00TND
Köp
21.372K69.459K113.75MTNDFinans
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.30TND2.38%0.10TND
Köp
1064567.56MTNDHälsoteknik
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.95TND−1.07%−0.14TND
Köp
1.313K17.003K54.169MTNDIndustriella tjänster
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.04TND−0.25%−0.01TND
Sälj
8.857K35.782K202.5MTNDIcke-energimineraler
BHBH BANK
14.44TND0.00%0.00TND
Neutral
1.342K19.378K687.344MTNDFinans
SMARTSMART TUNISIE
22.19TND−0.27%−0.06TND
Sälj
2816.235K160.89MTNDDistributionstjänster
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
9.40TND−1.57%−0.15TND
Sälj
5004.7K103.14MTNDFinans
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.39TND0.00%0.00TND
Sälj
39454820.38MTNDProcessindustrier
BTBANQUE DE TUNISIE
5.25TND0.00%0.00TND
Sälj
24.817K130.289K1.418BTNDFinans
OTHONE TECH HOLDING
6.75TND−1.03%−0.07TND
Sälj
8.379K56.558K548.328MTNDElektronisk teknik
NBLNEW BODY LINE
4.75TND1.06%0.05TND
Sälj
6282.983K19.565MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
SOKNAESSOUKNA
1.74TND−3.33%−0.06TND
Sälj
1.29K2.245K9.091MTNDFinans
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.85TND1.79%0.05TND
Neutral
2.487K7.088K15.573MTNDProducenttillverkning
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
22.30TND−3.04%−0.70TND
Neutral
1002.23K460.035MTNDFinans
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.00TND0.00%0.00TND
Köp
33.361K667.22K95.408MTNDTransporter
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.27TND0.76%0.07TND
Stark köp
10.748K99.634K361.141MTND14.940.62TNDProcessindustrier
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.82TND−2.25%−0.18TND
Sälj
3.298K25.79K1.44BTND19.730.41TNDProcessindustrier
BHLBH LEASING
2.09TND1.95%0.04TND
Köp
204214.35MTNDFinans
ECYCLEURO CYCLES
24.00TND−1.64%−0.40TND
Sälj
6.23K149.52K239.144MTND10.732.27TNDKonsumentvaror
LNDORLAND'OR
6.00TND0.00%0.00TND
Sälj
1.005K6.03K82.706MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
TJLATTIJARI LEASING
13.75TND0.44%0.06TND
Stark köp
6082537.647MTNDTransporter
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.36TND4.31%0.18TND
Neutral
22095917.451MTNDKommersiella tjänster
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.80TND0.00%0.00TND
Sälj
8.382K15.088K157.305MTND84.510.02TNDFinans
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.08TND5.88%0.06TND
Köp
159.164K171.897K24.48MTNDProducenttillverkning
DHDÉLICE HOLDING
11.43TND−2.81%−0.33TND
Sälj
3.94K45.034K645.709MTNDDistributionstjänster
TLNETTELNET HOLDING
7.28TND0.00%0.00TND
Köp
2.278K16.584K88.312MTND0.81TNDTekniska tjänster
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
6.20TND0.00%0.00TND
Köp
2351.457K123.81MTNDDetaljhandel
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.42TND2.44%0.01TND
Neutral
1.548K6504.331MTNDDistributionstjänster
CITYCITY CARS
10.69TND−0.56%−0.06TND
Sälj
4.945K52.862K193.21MTNDDetaljhandel
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
1.38TND−0.72%−0.01TND
Sälj
3.17K4.375K52.627MTNDProcessindustrier
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.08TND0.00%0.00TND
Köp
2.212K15.661K226.56MTND44.610.16TNDHälsoteknik
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.80TND2.56%0.02TND
Köp
16.17K12.936K31.712MTNDProducenttillverkning
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.30TND0.41%0.10TND
Köp
7.42K180.306K787.952MTNDFinans