Tunisiska företag med flest anställda

Du känner till det gamla talesättet “det är inte båtens storlek som räknas, utan havets rörelse”, men de här företagen fick nog inte meddelandet – de är nämligen några av de största arbetsgivarna: Tunisien. Å andra sidan kan fler människor innebära mer makt, en högre närvaro och större (upplevd) stabilitet. Men oavsett hur man ser på saken kan man inte ignorera dessa Tunisiska företag. Det är troligt att du känner någon som arbetar för dem.

Tickersymbol
Anställda
Pris
Förändring % 1D
Förändring 1D
Teknisk klassificering 1D
Volym 1D
Volym*pris 1D
Börsvärde
P/E-tal
(TTM)
Utdelning per andel
(TTM)
Sektor
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
956.48TND−0.15%−0.01TND
Sälj
1851.199K129.509MTND7.550.86TNDFinans
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.49TND0.78%0.19TND
Köp
2355.755K791.208MTNDFinans
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
9.55TND1.60%0.15TND
Neutral
1251.194K101.52MTNDFinans
LNDORLAND'OR
5.86TND−2.33%−0.14TND
Stark sälj
1.975K11.574K82.706MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
98.20TND−1.01%−1.00TND
Köp
3.888K381.802K3.541BTNDFinans
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.52TND−0.15%−0.01TND
Sälj
8.754K57.076K184.042MTNDProducenttillverkning
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.43TND2.38%0.01TND
Köp
2.01K8644.437MTNDDistributionstjänster
BTBANQUE DE TUNISIE
5.25TND0.00%0.00TND
Neutral
8.913K46.793K1.418BTNDFinans
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.80TND−0.26%−0.02TND
Stark sälj
20.349K158.722K1.408BTND19.290.41TNDProcessindustrier
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.85TND0.00%0.00TND
Sälj
4.833K23.44K64.02MTND10.380.47TNDDistributionstjänster
LSTRELECTROSTAR
0.46TND2.22%0.01TND
Köp
3401564.629MTNDElektronisk teknik
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.09TND0.14%0.01TND
Köp
6.13K43.462K226.56MTND44.610.16TNDHälsoteknik
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.62TND0.00%0.00TND
Sälj
314823335.36MTNDFinans
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.10TND1.85%0.02TND
Köp
46.364K51K25.92MTNDProducenttillverkning
ABAMEN BANK
27.74TND0.00%0.00TND
Köp
2.008K55.702K734.583MTNDFinans
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.38TND2.70%0.01TND
Sälj
3.559K1.352K13.673MTNDDistributionstjänster
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
13.92TND5.94%0.78TND
Köp
39.628K551.622K3.252BTNDIcke hållbara konsumentprodukter
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.69TND2.99%0.02TND
Stark köp
150.541K103.873K72.36MTNDIndustriella tjänster
CCCARTHAGE CEMENT
1.86TND0.00%0.00TND
Sälj
45.977K85.517K639.142MTND20.830.09TNDIcke-energimineraler
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.85TND0.00%0.00TND
Sälj
30055528.86MTNDFinans
DHDÉLICE HOLDING
11.60TND1.49%0.17TND
Sälj
112627.59MTNDDistributionstjänster
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.43TND0.00%0.00TND
Sälj
7.02K3.019K45.666MTNDTransporter
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.95TND0.00%0.00TND
Köp
1632.111K53.59MTNDIndustriella tjänster
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
22.00TND−1.35%−0.30TND
Sälj
1683.696K446.034MTNDFinans
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
41.00TND−1.30%−0.54TND
Köp
2.883K118.203K1.692BTNDFinans
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.15TND0.00%0.00TND
Köp
30997314.606MTNDIndustriella tjänster
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.55TND2.31%0.08TND
Sälj
1.803K6.401K53.591MTNDProducenttillverkning
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.60TND−0.46%−0.04TND
Sälj
14.168K121.845K705.734MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.85TND2.78%0.05TND
Sälj
500925157.305MTND84.510.02TNDFinans
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.79TND−0.84%−0.10TND
Neutral
112619.026MTND10.001.19TNDDetaljhandel
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
6.09TND0.00%0.00TND
Sälj
1.215K7.399K6.09MTNDFinans
BHBH BANK
14.38TND−0.42%−0.06TND
Sälj
1201.726K687.344MTNDFinans
OTHONE TECH HOLDING
6.70TND−0.74%−0.05TND
Sälj
3.83K25.661K542.7MTNDElektronisk teknik
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
1.31TND0.00%0.00TND
Sälj
15820757.702MTNDIcke-energimineraler
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.25TND−3.41%−0.15TND
Stark sälj
5392.291K45.471MTNDIcke-energimineraler
CITYCITY CARS
10.75TND0.56%0.06TND
Sälj
665192.132MTNDDetaljhandel
SOKNAESSOUKNA
1.80TND3.45%0.06TND
Sälj
10188.788MTNDFinans
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.31TND0.23%0.01TND
Köp
3471.496K7.74MTNDHälsoteknik
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.00TND0.00%0.00TND
Köp
1.919K38.38K95.408MTNDTransporter
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.68TND2.22%0.08TND
Neutral
39.277K144.539K556.902MTNDFinans
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.89TND1.40%0.04TND
Neutral
4221.22K15.851MTNDProducenttillverkning
TLNETTELNET HOLDING
7.30TND0.27%0.02TND
Köp
3.779K27.587K88.312MTND0.81TNDTekniska tjänster
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15TND0.00%0.00TND
Neutral
132659.841KTNDKommersiella tjänster
ECYCLEURO CYCLES
24.00TND0.00%0.00TND
Sälj
4.966K119.184K235.224MTND10.562.27TNDKonsumentvaror
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.30TND0.32%0.03TND
Köp
4.072K37.87K363.889MTND15.060.62TNDProcessindustrier
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.21TND−1.23%−0.04TND
Köp
3.129K10.044K113.75MTNDFinans
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.79TND−1.25%−0.01TND
Neutral
42.198K33.336K32.525MTNDProducenttillverkning
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.00TND−0.40%−0.02TND
Sälj
5K25K192.015MTNDDetaljhandel
NBLNEW BODY LINE
4.73TND−0.42%−0.02TND
Sälj
13865319.773MTNDIcke hållbara konsumentprodukter
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
96.00TND−1.42%−1.38TND
Köp
65162.496K204.498MTND7.8012.48TNDProcessindustrier
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9.00TND2.27%0.20TND
Stark köp
25.504K229.536K563.199MTNDFinans
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.27TND−1.72%−0.11TND
Sälj
6.158K38.611K251.91MTND0.966.65TNDFinans
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.10TND1.49%0.06TND
Köp
1.178K4.83K202MTNDIcke-energimineraler
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
1.42TND2.90%0.04TND
Köp
1.795K2.549K52.249MTNDProcessindustrier