Tunisiska företag med låga börsvärden

”Jag ber om ursäkt för ett så långt brev”, skrev en gång den franske matematikern och filosofen Blaise Pascal, ”Jag hade inte tid att skriva ett kort brev.” Det är likadant med börsvärden. När allt kommer omkring kan i stort sett vem som helst investera i jätteföretag och förvänta sig rimliga, stabila, men inte livsavgörande vinster på lång sikt. Men om du är ute efter mer utmanande rörelser och potential för större belöningar är det allmänt känt att de mindre aktierna är bättre jaktmarker. Men där ligger problemet: Investeringar i småbolag kräver större risk och – viktigast av allt – mer research före varje åtagande. Förhoppningsvis är det därför du har hamnat på just den här sidan. Hur som helst: lycka till, kära handlare och må dessa Tunisiska aktier vara ett bra tillskott till din portfölj.

Tickersymbol
Börsvärde
Pris
Förändring % 1D
Förändring 1D
Teknisk klassificering 1D
Volym 1D
Volym*pris 1D
P/E-tal
(TTM)
Utdelning per andel
(TTM)
Anställda
Sektor
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
659.841KTND0.15TND0.00%0.00TND
Neutral
132Kommersiella tjänster
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
4.437MTND0.43TND2.38%0.01TND
Köp
2.01K864Distributionstjänster
LSTRELECTROSTAR
4.629MTND0.46TND2.22%0.01TND
Köp
340156Elektronisk teknik
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
6.09MTND6.09TND0.00%0.00TND
Sälj
1.215K7.399KFinans
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
7.74MTND4.31TND0.23%0.01TND
Köp
3471.496KHälsoteknik
SOKNAESSOUKNA
8.788MTND1.80TND3.45%0.06TND
Sälj
1018Finans
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
13.673MTND0.38TND2.70%0.01TND
Sälj
3.559K1.352KDistributionstjänster
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
14.606MTND3.15TND0.00%0.00TND
Köp
309973Industriella tjänster
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
15.851MTND2.89TND1.40%0.04TND
Neutral
4221.22KProducenttillverkning
NBLNEW BODY LINE
19.773MTND4.73TND−0.42%−0.02TND
Sälj
138653Icke hållbara konsumentprodukter
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
25.92MTND1.10TND1.85%0.02TND
Köp
46.364K51KProducenttillverkning
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
28.86MTND1.85TND0.00%0.00TND
Sälj
300555Finans
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
32.525MTND0.79TND−1.25%−0.01TND
Neutral
42.198K33.336KProducenttillverkning
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
45.471MTND4.25TND−3.41%−0.15TND
Stark sälj
5392.291KIcke-energimineraler
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
45.666MTND0.43TND0.00%0.00TND
Sälj
7.02K3.019KTransporter
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
52.249MTND1.42TND2.90%0.04TND
Köp
1.795K2.549KProcessindustrier
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
53.59MTND12.95TND0.00%0.00TND
Köp
1632.111KIndustriella tjänster
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
53.591MTND3.55TND2.31%0.08TND
Sälj
1.803K6.401KProducenttillverkning
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
57.702MTND1.31TND0.00%0.00TND
Sälj
158207Icke-energimineraler
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
64.02MTND4.85TND0.00%0.00TND
Sälj
4.833K23.44K10.380.47TNDDistributionstjänster
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
72.36MTND0.69TND2.99%0.02TND
Stark köp
150.541K103.873KIndustriella tjänster
LNDORLAND'OR
82.706MTND5.86TND−2.33%−0.14TND
Stark sälj
1.975K11.574KIcke hållbara konsumentprodukter
TLNETTELNET HOLDING
88.312MTND7.30TND0.27%0.02TND
Köp
3.779K27.587K0.81TNDTekniska tjänster
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
95.408MTND20.00TND0.00%0.00TND
Köp
1.919K38.38KTransporter
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
101.52MTND9.55TND1.60%0.15TND
Neutral
1251.194KFinans
ATLARAB TUNISIAN LEASE
113.75MTND3.21TND−1.23%−0.04TND
Köp
3.129K10.044KFinans
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
129.509MTND6.48TND−0.15%−0.01TND
Sälj
1851.199K7.550.86TND95Finans
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
157.305MTND1.85TND2.78%0.05TND
Sälj
50092584.510.02TNDFinans
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
184.042MTND6.52TND−0.15%−0.01TND
Sälj
8.754K57.076KProducenttillverkning
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
192.015MTND5.00TND−0.40%−0.02TND
Sälj
5K25KDetaljhandel
CITYCITY CARS
192.132MTND10.75TND0.56%0.06TND
Sälj
665Detaljhandel
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
202MTND4.10TND1.49%0.06TND
Köp
1.178K4.83KIcke-energimineraler
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
204.498MTND96.00TND−1.42%−1.38TND
Köp
65162.496K7.8012.48TNDProcessindustrier
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
226.56MTND7.09TND0.14%0.01TND
Köp
6.13K43.462K44.610.16TNDHälsoteknik
ECYCLEURO CYCLES
235.224MTND24.00TND0.00%0.00TND
Sälj
4.966K119.184K10.562.27TNDKonsumentvaror
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
251.91MTND6.27TND−1.72%−0.11TND
Sälj
6.158K38.611K0.966.65TNDFinans
ATBARAB TUNISIAN BANK
335.36MTND2.62TND0.00%0.00TND
Sälj
314823Finans
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
363.889MTND9.30TND0.32%0.03TND
Köp
4.072K37.87K15.060.62TNDProcessindustrier
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
446.034MTND22.00TND−1.35%−0.30TND
Sälj
1683.696KFinans
OTHONE TECH HOLDING
542.7MTND6.70TND−0.74%−0.05TND
Sälj
3.83K25.661KElektronisk teknik
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
556.902MTND3.68TND2.22%0.08TND
Neutral
39.277K144.539KFinans
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
563.199MTND9.00TND2.27%0.20TND
Stark köp
25.504K229.536KFinans
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
619.026MTND11.79TND−0.84%−0.10TND
Neutral
11210.001.19TNDDetaljhandel
DHDÉLICE HOLDING
627.59MTND11.60TND1.49%0.17TND
Sälj
112Distributionstjänster
CCCARTHAGE CEMENT
639.142MTND1.86TND0.00%0.00TND
Sälj
45.977K85.517K20.830.09TNDIcke-energimineraler
BHBH BANK
687.344MTND14.38TND−0.42%−0.06TND
Sälj
1201.726KFinans
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
705.734MTND8.60TND−0.46%−0.04TND
Sälj
14.168K121.845KIcke hållbara konsumentprodukter
ABAMEN BANK
734.583MTND27.74TND0.00%0.00TND
Köp
2.008K55.702KFinans
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
791.208MTND24.49TND0.78%0.19TND
Köp
2355.755KFinans
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.408BTND7.80TND−0.26%−0.02TND
Stark sälj
20.349K158.722K19.290.41TNDProcessindustrier
BTBANQUE DE TUNISIE
1.418BTND5.25TND0.00%0.00TND
Neutral
8.913K46.793KFinans
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.692BTND41.00TND−1.30%−0.54TND
Köp
2.883K118.203KFinans
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
3.252BTND13.92TND5.94%0.78TND
Köp
39.628K551.622KIcke hållbara konsumentprodukter
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.541BTND98.20TND−1.01%−1.00TND
Köp
3.888K381.802KFinans
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
24.80TND−0.80%−0.20TND
Sälj
78919.567K72Detaljhandel