cheatcountry

Ehlers Mother Of Adaptive Moving Averages [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Mother Of Adaptive Moving Averages was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 182-183) and this is definitely my favorite Ehlers moving average script. This works as a trend indicator and a typical moving average. When the mama is above the fama then the stock is in an uptrend and vice versa. Of course it is also good when the price is above the fama and mama lines. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicator scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Versionsinformation:
Made a suggest change to use degrees for the phase as Ehlers intended
Versionsinformation:
changed default input

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?