thedoggwalker

Stochastic RSI Strategy (with SMA and VWAP Filters)

The strategy is designed to trade on the Stochastic RSI indicator crossover signals.

Below are all of the trading conditions:
-When the Stochastic RSI crosses above 30, a long position is entered.
-When the Stochastic RSI crosses below 70, a short position is entered.
-The strategy also includes two additional conditions for entry:
-Long entries must have a positive spread value between the 9 period simple moving average and the 21 period simple moving average.
-Short entries must have a negative spread value between the 9 period simple moving average and the 21 period simple moving average.
-Long entries must also be below the volume-weighted average price.
-Short entries must also be above the volume-weighted average price.
-The strategy includes stop loss and take profit orders for risk management:
-A stop loss of 20 ticks is placed for both long and short trades.
-A take profit of 25 ticks is placed for both long and short trades.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?