jeppekejser

Rainbow Trend Indicator

This is an indicator based on the MA rainbow concept. It is possible to choose between 15 or 20 MA's and if all 15 MA's is picked, the calculation will be calculated on 15 MA's and if 20 is picked the calculation is calculated on 20 MA's. The indicator will then be a line which is assigned a value from the calculation based on the MA's. If the line is above the dashed zero line, meaning the line's last value is a positive value, the price is in a uptrend and if the line is below the dashed zero line, meaning the line's last value is a negative value, the price is in a downtrend.

In short
If the line is green, the price is in a uptrend. If the line is red, the price is in a downtrend.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?