exlux99

Forex scalper 2xEMA + SRSI + MACD

This is a forex scalping strategy designed for the most liquid pairs, like major forex pairs.

Its made of
1 EMA 50
1 EMA 100
Stochastic RSI
MACD

Rules
For long :close of the candle is above moving average 50, moving average 50> moving average 100, macd histogram is positive and cross over of stochastic rsi with the oversold level.

For short :close of the candle is below moving average 50, moving average 50 < moving average 100, macd histogram is negative and cross under of stochastic rsi with the overbought level.

Exit
For exit we have take profit and stop loss using fixed pip points.
For this example on EURUSD we use 20 pips for both tp and sl

IF you have any questions let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?