ingeforberg

Crypto Trend Indicator

The Crypto Trend Indicator is a trend-following indicator specifically designed to identify bullish and bearish trends in the price of Bitcoin, and other cryptocurrencies. This indicator doesn't provide explicit instructions on when to buy or sell, but rather offers an understanding of whether the trend is bullish or bearish. It's important to note that this indicator is only useful for trend trading.

The band is a visual representation of the 30-day and 60-day Exponential Moving Average (EMA). When the 30-day EMA is above the 60-day EMA, the trend is bullish and the band is green. When the 30-day EMA is below the 60-day EMA, the trend is bearish and the band is red. When the 30-day EMA starts to converge with the 60-day EMA, the trend is neutral and the band is grey.

The line is a visual representation of the 20-week Simple Moving Average (SMA) in the daily timeframe. "Bull" and "Bear" signals are generated when the 20-day EMA is either above or below the 20-week SMA, in conjunction with a bullish or bearish trend. When the band is green and the 20-day EMA is above the 20-week SMA, a “Bull” signal emerges. When the band is red and the 20-day EMA is below the 20-week SMA, a “Bear” signal emerges. The 20-week SMA can potentially also function as a leading indicator, as substantial price deviations from the SMA typically indicate an overextended market.

While this indicator has traditionally identified bullish and bearish trends in various cryptocurrency assets, past performance does not guarantee future results. Therefore, it is advisable to supplement this indicator with other technical tools. For instance, range-bound indicators can greatly improve the decision-making process when planning for entries and exits points.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?