mohdsyafiqbinmazlan

FA Valuation Dashboard

Simple Financial Ratio for investor.
User can insert CAGR value for PEG ratio.
Release Notes: Truncate value displayed to 2 decimals.
Release Notes: minor display fix
Release Notes: Truncate value of cash, debt to million.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Thanks man really helpful
Svara