TraderHalai

Reverse Ehler Instantaneous Trendline - TraderHalai

This script uses a reverse function of the famous Ehler Instantaneous Trendline to calculate the source price required in order to change from Bullish to bearish

From my analysis, the reverse price does appear to be rather choppy, though it is 100% accurate. This is because Ehler's Instantaneous Trendline tends to remain trending for longer periods of time with above average hold periods.

The main suitability for this would be higher level timeframes, such as Weekly, 5 daily, 3 daily. From my findings Smoothed Heikin Ashi Trend, tends to provide better risk-adjusted returns across most timeframes (Higher return to drawdown ratio)

As I have spent a bit of time getting the reverse function mathematics to work, I decided to publish this as open source for the benefit, scrutiny and for further development by the TradingView community anyways.

Enjoy!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?