RodrigoKazuma

Smart Indicator 28 - Swing Pivots (Higher Highs and Lower Lows)

RodrigoKazuma Uppdaterad   
A simple way to find Higher Highs and Lower Lows (HH and LL) whit automatic Fibonacci Lines in the most common levels.

In this indicator the Higher Highs only happens when a high value are rising from each other in the last "Length of Real Pivots" highs and the next same number of highs are falling in every single bar.

The Lower Lows are inverted, LL only appears if a low is falling in every single bar in the last number of length and the lows price of the "n" bars next are rising.

You can use this Indicator in any kind of market.

Versionsinformation:
A fast update just to put more information:

Now the indicator shows the prices in the most common Fibonacci Levels, and I give an options to select the best size.
Versionsinformation:
I add a few more inputs options to help traders.

Now you can select a different symbol as source.
You can use simple pivots and reveal the prices of HH and LL.

The Support and Resistance lines are more editable.


And I will leave a tip for you guys, use the LL and HH levels in this indicator to draw a very good Pitchfan in the Trendlines.

Hope you enjoy!!

See ya!!!

Feel free to share your success with me: 🤑👍
BTC - bc1qq23w655arvclce7u8zkt4lag08fnctgccs9s9s
ETH - 0xf6cf166Ea5EC550372e179dB1AF579a29Cb91dDf
USDT - 0x8DbC0E889Afb3bec7241eD0E42429A612aa30015 - (ERC20)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?