MINTYFRESH97

((Bullish)) Candle below EMA

Hello People of the Trading World...

Todays script is a basic concept of using Moving Averages and Candle Closes - this works best on Higher Timeframes and only in Bullish Conditions

"When the market is trending to the upside - we tend to see price overextend from the moving average and price revert back to the mean (Mean Reversion)"

You may ask why would you want this candle - this presents good opportunities in a trending market (NOT AN ENTRY CANDLE). This can be useful to get into existing trends which you may have missed


This candle will display when the candle close is below one of the below EMAS
9EMA
50EMA
100EMA

You can choose which one to show ie if the 21ema wasnt important but the 100ema was... turn off the 21ema and 50ema and this will display candle below the 100ema

This candle can be alerted in the settings so if price does close you wont miss it.

EXMAPLES:
If you find this script useful please leave a comment and a thumbs up :)Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?