crypto-with-joe

The Hummingbird - MA Ribbon by Joe (EMA, SMA, SMMA, WMA, VWMA)

Tired of having to add multiple moving average indicators to your chart? Well, stop doing that. No, really. Listen. Adding duplicate indicators is totally not cool. And, it won't go over well at the next HOA meeting if you keep doing it.

Here's the sweet moving average ribbon you've been waiting for (with 1-10 moving average lines!). It will make your charts look much cooler 😎. And you'll gain the respect of all your neighbors if you add it to your charts.

In all seriousness, this is a slimmed-down version of my other super-awesome script with a stupid name, "Joe's Ultimate MA Ribbon (w/ Crossover Triggers)."

Basically, I removed the crossover signals from it and changed the name to a much superior name, "The Hummingbird."

Yeah. Right on. So, if you don't want or need the crossover signals, go right on humming with "The Hummingbird."

Enjoy, friends. 🍻

If you still want the original ribbon with crossover signals, get it here.

Options:
  • Show/Hide MA Lines: Only show the lines you wanna see. No more. No less.
  • MA Type (can be different for each line!): EMA , SMA , SMMA (RMA), WMA , VWMA
  • MA Source (for each line): open, close, high, low, hl2 , hlc3, ohlc4, hlcc4
  • MA Length (for each line): any number between 1 and 4999
  • Line Colors: Ooh, pretty.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?