cheatcountry

Ehlers Error Correcting Exponential Moving Average [CC]

The Error Correcting Exponential Moving Average was created by John Ehlers and Ric Way (Stocks & Commodities V. 28:11 (30-35)) and this is an excellent moving average that accurately identifies the trend and sticks with the price during trends or choppy periods pretty well. It looks back to find the best gain setting for each day that returns the smallest difference between the current price and the ema based on the gain setting and uses that day's info in it's total calculations and if there is a zero gain for the day then it is just a classic ema . I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so lighter colors are normal and darker colors are strong. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?