Dreadblitz

Follow Line Indicator

The FollowLine indicator is a trend following indicator. The blue/red lines are activated when the price closes above the upper Bollinger band or below the lower one.

Once the trigger of the trend direction is made, the FollowLine will be placed at High or Low (depending of the trend).

An ATR filter can be selected to place the line at a more distance level than the normal mode settled at candles Highs/Lows.

Alerts Added
Release Notes: Alerts Added
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?