BigBitsIO

Fill Strength Gradient [BigBitsIO]

BigBitsIO Uppdaterad   
This script plots two moving averages but is mostly designed to highlight a fill strength gradient. The fill strength gradient shows a more opaque fill based on the current percentage difference of the current difference to the maximum difference in two MAs in a trend.


Citation: PinceCoders - Slight modification on color functions
Versionsinformation:
Added a pre-set indicator configuration input for 50/100 and 50/200.

Like and follow!

💻 Website: www.bigbits.io
📺 YouTube: www.youtube.com/bigbits
🎮 Discord: discord.gg/rapMn4z
🐦 Twitter: twitter.com/BigBitsIO
💸 Save $30 on TradingView Paid Plan: bit.ly/2CaRfjs
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?