stormis

The Strat Tools

stormis Uppdaterad   
This indicator will be collection of tools for using Rob Smith's The Strat.

Currently only bar numbers is implemented.

Every individual tool can be enabled or disabled and customized.

#TheStrat
Versionsinformation:
+ Multi time frame analysis tool for trend continuity
+ Strat signals (beta)
Versionsinformation:
Changed default timeframes to D, W and M

Changed to use bar open value in Multi Time Frame Continuation. You can always revert to use previous close if you want. I added a setting for that.
Versionsinformation:
  • Converted script to Pine v5
  • Disabled lower time frame cells in the time frame continuation table (Pine Script limitation)

Thank you all for your likes and comments!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?