farkasszilard

Volume Tick Experiment

farkasszilard Uppdaterad   
This ticks-based indicator provides real-time volume information for a trading asset. Volume is analyzed and updated continuously, not just at candle close. It is based on DGT's Bull vs Bear Power indicator but adds a gas signal that activates when buying or selling volume percentage reaches a predetermined threshold.

This indicator can also help traders determine the direction and aggressiveness of pushes in buying or selling volume. By monitoring the volume percentages and gas signals, traders can get an idea of whether the market is pushing in a particular direction and how strong the push is. This information can be helpful in making trading decisions and identifying potential entry or exit points.

The indicator uses open, high, low, and close prices of the asset to calculate volume information. It determines the average volume over a selected period and calculates volume for both buying and selling. This information is used to calculate the percentage of buying and selling volume. A gas signal is triggered when either the buying or selling percentage reaches a predetermined threshold.

Enjoy!
Versionsinformation:
Group calculation and drawing better (no algorithm change)
Versionsinformation:
Added option to change default line size
Versionsinformation:
  • More control over options
  • Grow/Shrink coloring

Get access to our indicators at: huntergatherers.tech
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?