MUQWISHI

US Stock Market Sectors Overview Table [By MUQWISHI]

MUQWISHI Premium Uppdaterad   
US Market Overview Table will identify the bullish and bearish sectors of a day by tracking the SPDR sectors funds.
It's possible to add a ticker symbol for correlation compared to each sector.

Overview Indicator
Release Notes:
Update Table Style
Release Notes:
Update correlation symbol format.
Release Notes:
Update security sessions
Release Notes:
Timeframe and market sessions have been updated
Release Notes:
Table US Stock Market Sectors Overview V2

1. Improved Coding.
2. Added two different set of sectors.
▮ SPDR SECTOR FUNDs
▮ VANGUARD SECTOR ETFs
Release Notes:
Update:
1. Premarket change price.
2. Added Chart Symbol/Custom options for correlation.
Release Notes:
Updates
1. Added table.clear() function to the table.

For Pine Script-TradingView Coding Services.
Telegram t.me/MUQWISHI
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?