Energiråvaror

Energiprodukter är oftast hårda råvaror som utvinns eller extraheras. De innehåller fossila bränslen som Coal, Oil (i olika blandningar och grader) och Natural Gas. Priset på dessa varor är en av de mest sedda ekonomiska indikatorerna av traders, ekonomer, regeringar och företag med tanke på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning. Deras pris påverkas av globala ekonomiska uppgångar eller nedgångar, genom produktionsnedskärningar eller ökningar och genom växande gröna energier. Deras pris påverkar andra råvaror eftersom det tar energi att producera dem.
 
Energiprodukter används ofta i industriella applikationer och de driver inflationen, vilket gör dem till en effektiv säkring mot den. Du kan handla eller investera i energiprodukter genom terminskontrakt, optioner, börshandlade fonder och aktier i företag inom energisektorn. Olja är den mest omsatta råvaran över hela världen och oljerummet är en av de mest populära chattarna på TradingView. Vi har också ett aktivt naturgasrum där traders pratar om vilket håll marknaden går, i realtid.
Visa fler skript
1
2
1
2