geneclash

Supply and Demand - Order Block - Energy Candles

geneclash Uppdaterad   
Supply and Demand - Order Block - Energy Candles

Description

An experimental script, designed as a visual aid, to highlight the last up or down candle before a fractal break. We can assume these candles where the point of origin that generated enough strength to break recent structure. By using them as reference points, traders are expected to follow their own set of rules and mark higher probability supply and demand zones in the area.

How to use:

Expect a potential retest in these areas, and if they fail, a potential retest in the opposite direction. The greater the number of times a zone is tested, the more likely it is to break. A fresh zone that has not yet been tested will have a higher probability of a bounce.

Fractal period and candle break type can be personalised in settings. Can be used on all timeframes (higher the better).

Indicator in use:
Extras:

An option to flip candle colours if current price is above or below them has been added.
Versionsinformation:
Alert function added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?