despotak

Technical Analysis Consulting Table (TACT)

Inspired by Tradingview's own "Technical Analysis Summary", I present to you a table with analogous logic.

You can track any ticker you want, no matter your chart. You can even have multiple tables to track multiple tickers. By default it tracks the Total Crypto Cap.
You can change the resolution you want to track. By default it is the same as the chart.
You can position the table to whichever corner of the chart you want. By default it draws in the bottom right corner.
Background colors and text size can be adjusted.

Indicators Used:

Oscillators
 • RSI(14)
 • STOCH(14, 3, 3)
 • CCI(20)
 • ADX(14)
 • AO
 • Momentum(10)
 • MACD(12, 26)
 • STOCH RSI(3, 3, 14, 14)
 • %R(14)
 • Bull Bear Power
 • UO(7,14,28)

Moving Averages
 • EMA(5)
 • SMA(5)
 • EMA(10)
 • SMA(10)
 • EMA(20)
 • SMA(20)
 • EMA(30)
 • SMA(30)
 • EMA(50)
 • SMA(50)
 • EMA(100)
 • SMA(100)
 • EMA(200)
 • SMA(200)
 • Ichimoku Cloud(9, 26, 52, 26)
 • VMWA(20)
 • HMA(9)

Pivots
 • Traditional
 • Fibonacci
 • Camarilla
 • Woodie

WARNING: I have observed up to a couple of seconds of signal jitter/delay, so use it with caution in very small resolutions (1s to 1m).

I hope you enjoy this and good luck with your trading. Suggestions and feedback are most welcome.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?