Trendoscope

RSI - Dynamic Overbought/Oversold Range

Trendoscope Wizard Uppdaterad   
Default overbought/oversold levels of RSI does not hold good for instruments which are trending well. It happens often that instruments keep trading in single half of the range for prolonged time without even touching the other half. This also came up often in tradingview pine chat discussions where I participate regularly.

Hence, thought of creating this script to help other scriptors in finding different methods to derive dynamic high/low range of RSI. This can also be adopted for other range bound oscillators - though not inlcuded in this script.

⬜ Method

▶ Derive multitimeframe RSI. Parameters - Resolution, Source and Length are pretty straight forward. Repaint when unchecked uses previous bar value.
▶ Dynamic range detection follows below steps.
  • Get highest and lowest of the oscillator source for Range Length period.
  • Use Detection method further to refine the highest and lowest range. If detection method is "highlow", then it looks for lowest value for high range and highest value for low range. If not, uses moving average.

◽Note: Detection range length is used only for finding highest and lowest of Oscillator value ranges. Further detection range method of highlow and other moving average types use Oscillator length.
Versionsinformation:
Minor correction - removed few redundant lines.
Versionsinformation:
Added sticky range option to stick levels till crossover. Converted script to pine 5 :)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?