wanliyu

MACD Divergence added in CM_MacD_Ult_MTF

wanliyu Uppdaterad   
You must have missed some trading opportunities of MACD Divergence due to oversight. So I create and share this script to help u seize the chances.

This indicator is based on CM_MacD_Ult_MTF created by ChrisMoody.
Release Notes: Clear up a bug in earlier version.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?