Electrified

Swing Ribbon

Electrified Uppdaterad   
A configurable fast and slow moving average combined to help visualize the current trend and potential changes in trend.
Allows for specifying a fixed set of minutes or days instead of just bars so that the visualization is similar when changing time-frames.
Versionsinformation:
Added basic alerts.
Versionsinformation:
Better documentation.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?